تخفیف های مشابه

مجموعه ای از بهترین فیلمهای روز

دنیای کامپیوتر تیک - شهرک گلستان دنیای کامپیوتر تیک - شهرک گلستان دنیای کامپیوتر تیک - شهرک گلستان دنیای کامپیوتر تیک - شهرک گلستان دنیای کامپیوتر تیک - شهرک گلستان

جزئیات تخفیف

تخفیف ویژه ۱۶ گیگ فیلم سینمایی روز به همراه یک فلش ۱۶ گیگ (verity v708) در دنیای کامپیوتر تیک

-تخفیف ۵۰٪ و پرداخت ۳۲۰۰۰ تومان به جای ۶۴۰۰۰ تومان

-هر کوپن قابل استفاده جهت یک نفر میباشد

- امکان استفاده از خدمات فقط با ارائه کوپن میسر می باشد 

-امکان استفاده از سایر خدمات این مرکز با پرداخت هزینه جداگانه در محل


توضیحات

اگر به دنبال این هستید که اوقات فراغت خود را با دیدن فیلمهای روز سپری کنید ما به شما تخفیف ویژه ۱۶ گیگ فیلم سینمایی روز به

همراه فلش ۱۶ گیگ دردنیای کامپیوتر تیک را پیشنهاد میکنیم

سوالات خود را بپرسید
برچسب ها

شیراز تخفیف شیرازتخفیف خدمات دنیای کامپیوتر تیک