تخفیف های مشابه

آموزش پیکر تراشی روی چوب در کارگاه هنری مکعب با 70% تخفیف و پرداخت 15000 تومان بجای 50000 تومان

کارگاه هنری مکعب - کارگاه هنری مکعب - کارگاه هنری مکعب -

جزئیات تخفیف

-آموزش پیکر تراشی روی چوب شامل دو دوره مقدماتی و پیشرفته میباشد

-این تخفیف برای یک ماه آموزش پیکر تراشی میباشد

-یک ماه آموزش شامل 4 جلسه دو ساعته میباشد


توضیحات

پیکرتراشی هنر همگذاری یا ریخت دادن به اشیا است و ممکن است در هر اندازه یا با هر سازمایه‌ ای انجام گیرد.به فراورده‌ های این هنر تندیس، پیکره یا مجسمه گفته می‌شود. هر پیکر سه بعدی که به منظور دارا بودن یک بیان هنری آفریده شده را می‌توان تندیس نامید.البته باید توجه داشت که هر شکل دادنی را مجسمه سازی نمی‌گویند بلکه باید در ورای ان یک فکر، خلاقیت یا یک نوآوری وجود داشته باشد

این تخفیف را به دوستانتان اطلاع دهید

سوالات خود را بپرسید
برچسب ها

پیکر_تراشی چوب کارگاه_هنری_مکعب تخفیف شیراز تخفیف