تخفیف های مشابه

24 در صد تخفیف پیتزا دونفره ویژه، بهمراه سالاد و نوشابه از فست فود پیتزا پیتزا شعبه2 تنها با پرداخت

پیتزا پیتزا شعبه2 - معالی آباد پیتزا پیتزا شعبه2 - معالی آباد پیتزا پیتزا شعبه2 - معالی آباد

جزئیات تخفیف

- پکیج پیتزا دو نفره پیتزاپیتزا شامل موارد زیرمی باشد:

 1- یک عدد پیتزا دونفره ویژه پیتزا پیتزا به ارزش 23000 تومان

 2- یک عدد سالاد ویژه پیتزا پیتزا به ارزش 3500 تومان

 3- دو عدد نوشابه قوطی به ارزش 2400 تومان

- این تخفیف فقط قابل ارائه در شعبه 2 پیتزا پیتزا واقع در معالی آباد، خیابان دوستان می باشد.


توضیحات

پیتزا پیتزا با 23 شعبه فعال در سراسر کشور

این تخفیف را به دوستانتان اطلاع دهید

سوالات خود را بپرسید
برچسب ها