آرایش دائم
هاشور،تاتو،خط لب،خط چشم فلکه احسان

هاشور،تاتو،خط لب،خط چشم

سالن زیبایی آنا( آناهیتا)
%۶۰
6
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
زیبایی دائم با میکروپیگمنتیشن عفیف آباد

زیبایی دائم با میکروپیگمنتیشن

سالن زیبایی کالیپسن ( منصوری)
%۶۰
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان
سایه شیدینگ ابرو زرهی

سایه شیدینگ ابرو

سالن زیبایی رنگ قلم ( پونه )
%۶۰
16
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
آرایش دائم با میکروپیگمنتیشن عفیف آباد

آرایش دائم با میکروپیگمنتیشن

سالن زیبایی سایا
%۶۰
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
خدمات زیبایی و آرایش دائم عفیف آباد

خدمات زیبایی و آرایش دائم

سالن زیبایی سمیرا بیوتی ( پویان)
%۵۵
54
۱۱۲,۵۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
خدمات تاتو و هاشور ابرو ملاصدرا

خدمات تاتو و هاشور ابرو

سالن زیبایی شعله بانو غریب
%۷۲
7
۸۴,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان
خدمات زیبایی و آرایش دائم معالی آباد

خدمات زیبایی و آرایش دائم

سالن زیبایی پریاسان
%۶۰
1
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
آراستگی دائم باخدمات میکروپیگمنتیشن معالی آباد

آراستگی دائم باخدمات میکروپیگمنتیش...

سالن زیبایی آتی ماه*
%۶۰
3
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان
میکروپیگمنتیشن (آرایش دائم) قدوسی غربی.نبش محلاتی

میکروپیگمنتیشن (آرایش دائم)

سالن زیبایی فرشیده
%۶۰
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
زیبایی همیشگی با میکروپگمنتیشن رحمت آباد

زیبایی همیشگی با میکروپگمنتیشن

سالن زیبایی آرتا طیفوری
%۵۵
52
۹۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
میکروپیگمنتیشن زرهی

میکروپیگمنتیشن

سالن زیبایی تیهو
%۶۰
6
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
صورتی همیشه زیبا و آراسته با آرایش دائم چهر راه آریا

صورتی همیشه زیبا و آراسته با آرایش...

سالن زیبایی درفام
%۶۰
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
زیبایی دائمی با میکروپیگمنتیشن چهارراه گمرک

زیبایی دائمی با میکروپیگمنتیشن

سالن زیبایی ملکه ایرانی
%۶۰
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان