میکاپ و شنیون مجلسی
سالن زیبایی سحر زارع
خیابان حر
44 خرید انجام شده است.
ثانیه دقیقه ساعت روز
%۵۴
۶۰,۰۰۰ تومان ۲۷,۶۰۰ تومان
خدمات زیبایی و مجلسی
پکیج ویژه عقد و حنابندان معالی آباد
پکیج ویژه عقد و حنابندان سالن زیبایی ملکه شب
%۶۲
10 خرید
۱۳۳,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
شنیون و میکاپ مجلسی سینما سعدی
شنیون و میکاپ مجلسی سالن عروس سونیا یزدانی
%۵۴
4 خرید
۲۷,۶۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
در مهمانی ها فوق العاده باشید بلوار گلستان
در مهمانی ها فوق العاده باشید سالن زیبایی قصر عسل پرویزی
%۵۴
7 خرید
۲۷,۶۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
براشینگ انواع سایز مو ملاصدرا
براشینگ انواع سایز مو سالن زیبایی آوین ( نازنین)
%۶۰
2 خرید
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
میکاپ و شنیون مجلسی معالی آباد
میکاپ و شنیون مجلسی سالن زیبایی آتی ماه*
%۵۴
335 خرید
۲۷,۶۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
میکاپ و شنیون مجلسی رحمت آباد
میکاپ و شنیون مجلسی سالن زیبایی آی نور
%۵۴
5 خرید
۲۷,۶۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
چهره ای زیبا با براشینگ خیابان سفیر شمالی
چهره ای زیبا با براشینگ سالن زیبایی ترمه پولادیان
%۶۰
0 خرید
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
میکاپ و شنیون مجلسی کلبه
میکاپ و شنیون مجلسی سالن زیبایی ملکه ماه
%۵۴
34 خرید
۲۷,۶۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
میکاپ و شنیون مجلسی فلکه احسان
میکاپ و شنیون مجلسی سالن زیبایی آنا( آناهیتا)
%۵۴
1174 خرید
۲۷,۶۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
میکاپ و شنیون مجلسی چشمان رویایی بلوار نصر
میکاپ و شنیون مجلسی چشمان رویایی سالن زیبایی چشمان رویایی
%۵۴
121 خرید
۲۷,۶۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
لیفت و لمینت مژه زرهی
لیفت و لمینت مژه سالن زیبایی تیهو
%۶۵
0 خرید
۹۱,۰۰۰ تومان
۲۶۰,۰۰۰ تومان
تفاوت و زیبایی دست ها با طراحی حنا معالی آباد
تفاوت و زیبایی دست ها با طراحی حنا سالن زیبایی مژان
%۷۰
0 خرید
۴,۵۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
میکاپ و شنیون مجلسی معالی آباد
میکاپ و شنیون مجلسی سالن زیبایی صدف
%۵۴
688 خرید
۲۷,۶۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
میکاپ مجلسی بعثت
میکاپ مجلسی سالن زیبایی حوروش محبی
%۵۴
2 خرید
۲۷,۶۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
میکاپ و شنیون مجلسی باران عفیف آباد
میکاپ و شنیون مجلسی باران سالن زیبایی باران حیدری
%۵۴
334 خرید
۲۷,۶۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
لیفت و لمینت مژه ابتداي باهنر جنوبي
لیفت و لمینت مژه سالن زیبایی شان دهقان
%۶۳
0 خرید
۹۲,۵۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
براشینگ و بابلیس مجلسی قصرالدشت
براشینگ و بابلیس مجلسی سالن زیبایی نوژین
%۶۰
0 خرید
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
میکاپ و شنیون مجلسی عفیف آباد
میکاپ و شنیون مجلسی سالن زیبایی سمیرا بیوتی
%۵۴
313 خرید
۲۷,۶۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
میکاپ و شنیون مجلسی قدوسی شرقی
میکاپ و شنیون مجلسی سالن زیبایی فریال
%۵۴
82 خرید
۲۷,۶۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
میکاپ و شنیون مجلسی پریاسان معالی آباد
میکاپ و شنیون مجلسی پریاسان سالن زیبایی پریاسان
%۵۴
6 خرید
۲۷,۶۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
میکاپ و شنیون مجلسی چهار راه ستارخان
میکاپ و شنیون مجلسی سالن زیبایی نگاه جدید
%۵۴
25 خرید
۲۷,۶۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
درخشش در مجالس با براشینگ مو زرگری
درخشش در مجالس با براشینگ مو سالن زیبایی سایه
%۶۰
3 خرید
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
میکاپ و شنیون مجلسی زرهی
میکاپ و شنیون مجلسی آرایشگاه رنگ قلم ( بیتا)
%۵۴
33 خرید
۲۷,۶۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
میکاپ و شنیون مجلسی صدرا
میکاپ و شنیون مجلسی سالن زیبایی نلی
%۵۴
0 خرید
۲۷,۶۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
کاشت مژه شاخه ای و بوته ای رحمت آباد
کاشت مژه شاخه ای و بوته ای سالن زیبایی آرتا طیفوری
%۶۰
50 خرید
۳۴,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
میکاپ و شنیون مجلسی بلوار بعثت
میکاپ و شنیون مجلسی سالن زیبایی مریم مظفری
%۵۴
769 خرید
۲۷,۶۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
میکاپ و شنیون مجلسی شهرک گلستان
میکاپ و شنیون مجلسی سالن زیبایی عروس تیر دخت
%۵۴
174 خرید
۲۷,۶۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
میکاپ و شنیون شهرک صدرا
میکاپ و شنیون سالن زیبایی حوران
%۵۴
65 خرید
۲۷,۶۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
در مهمانی ها فوق العاده باشید خیابان شهید آقایی
در مهمانی ها فوق العاده باشید سالن زیبایی ملیسا
%۵۴
392 خرید
۲۷,۶۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
چشمانی جذاب با کاشت مژه بوته ای فلکه گاز
چشمانی جذاب با کاشت مژه بوته ای سالن زیبایی الیزابت (نصیری زاده)
%۶۰
0 خرید
۳۴,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
براشینگ و بابلیس مجلسی معالی آباد
براشینگ و بابلیس مجلسی سالن زیبایی ملکه شب
%۵۵
48 خرید
۱۱,۲۵۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
لیفت و لمینت مژه زرهی
لیفت و لمینت مژه سالن زیبایی رنگ قلم ( پونه )
%۶۵
118 خرید
۹۱,۰۰۰ تومان
۲۶۰,۰۰۰ تومان
پکیج ویژه عقد و حنابندان عفیف آباد
پکیج ویژه عقد و حنابندان سالن زیبایی باران حیدری
%۵۰
5 خرید
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
براشینگ و بابلیس مجلسی بعثت
براشینگ و بابلیس مجلسی سالن زیبایی حوروش محبی
%۶۰
12 خرید
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
میکاپ و شنیون مجلسی زرگری
میکاپ و شنیون مجلسی سالن زیبایی سایه
%۵۴
11 خرید
۲۷,۶۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
در پکیج ویژه نامزدی٬ عقد و حنابندان قدوسی شرقی
در پکیج ویژه نامزدی٬ عقد و حنابندان سالن زیبایی فریال
%۶۰
2 خرید
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
براشینگ مو زرهی
براشینگ مو سالن زیبایی تیهو
%۶۰
16 خرید
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
میکاپ و شنیون  نایت قصرالدشت
میکاپ و شنیون نایت سالن زیبایی نایت .
%۵۴
25 خرید
۲۷,۶۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
شروعی رویایی و به یاد ماندنی برای خود بسازید زرهی
شروعی رویایی و به یاد ماندنی برای خود بسازید سالن زیبایی تیهو
%۶۲
0 خرید
۱۵۲,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
چهره ای زیبا و دلنشین با میکاپ وشنیون عفیف آباد
چهره ای زیبا و دلنشین با میکاپ وشنیون سالن زیبایی سایا
%۵۴
17 خرید
۲۷,۶۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
چهره ای زیبا با براشینگ مو معالی آباد
چهره ای زیبا با براشینگ مو سالن زیبایی پریاسان
%۶۰
6 خرید
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
جذابیت موهایتان با بابلیس و براشینگ معالی آباد
جذابیت موهایتان با بابلیس و براشینگ سالن زیبایی استیلا
%۵۰
9 خرید
۱۷,۵۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
بهترین حالت تثبیت زیبایی مو چهارراه ادبیات
بهترین حالت تثبیت زیبایی مو سالن زیبایی نورسا
%۶۰
1 خرید
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
شنیون و میکاپ مجلسی ستارخان
شنیون و میکاپ مجلسی سالن زیبایی آسوریک ( شیخ نژاد)
%۵۴
41 خرید
۲۷,۶۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
براشینگ و بابلیس مجلسی عفیف آباد
براشینگ و بابلیس مجلسی سالن زیبایی باران حیدری
%۶۰
257 خرید
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
براشینگ و بابلیس مجلسی قدوسی غربی.نبش محلاتی
براشینگ و بابلیس مجلسی سالن زیبایی فرشیده
%۶۰
58 خرید
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
میکاپ وشنیون مجلسی میدان ابوالکلام
میکاپ وشنیون مجلسی سالن زیبایی حوا
%۵۴
11 خرید
۲۷,۶۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
جذاب تر شوید زرهی
جذاب تر شوید سالن زیبایی تیهو
%۵۴
8 خرید
۲۷,۶۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
زیبایی و درخشش موها با براشینگ مو معالی آباد
زیبایی و درخشش موها با براشینگ مو سالن زیبایی مژان
%۶۰
0 خرید
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
میکاپ و شنیون طناز برنا زرهی
میکاپ و شنیون طناز برنا سالن زیبایی طناز برنا
%۵۴
19 خرید
۲۷,۶۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
آراستگی و زیبایی با براشینگ مو میدان ابوالکلام
آراستگی و زیبایی با براشینگ مو سالن زیبایی حوا
%۵۵
1 خرید
۱۵,۷۵۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
تفاوتی خاص با طراحی حنا زرهی
تفاوتی خاص با طراحی حنا سالن زیبایی دنیای آرایش ( سیمی)
%۷۰
0 خرید
۴,۵۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
زیبایی خاص با انواع طراحی حنا زرهی
زیبایی خاص با انواع طراحی حنا سالن زیبایی تیهو
%۷۰
0 خرید
۴,۵۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
میکاپ و شنیون مجلسی قدوسی غربی.نبش محلاتی
میکاپ و شنیون مجلسی سالن زیبایی فرشیده
%۵۴
25 خرید
۲۷,۶۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
زیبایی دو چندان در مجالس و مهمانی ها ملاصدرا
زیبایی دو چندان در مجالس و مهمانی ها سالن زیبایی شعله بانو شعله غریب
%۵۴
284 خرید
۲۷,۶۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
میکاپ و شنیون مجلسی بلوار هجرت
میکاپ و شنیون مجلسی سالن زیبایی بانوشان(سالاری)
%۵۴
0 خرید
۲۷,۶۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
جذابیت موهایتان با بابلیس و براشینگ فلکه گاز
جذابیت موهایتان با بابلیس و براشینگ سالن زیبایی الیزابت (نصیری زاده)
%۶۰
8 خرید
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
براشینگ و بابلیس مجلسی قصرالدشت
براشینگ و بابلیس مجلسی سالن زیبایی نایت .
%۶۰
32 خرید
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
میکاپ و شنیون مجلسی خیابان حر
میکاپ و شنیون مجلسی سالن زیبایی سحر زارع
%۵۴
44 خرید
۲۷,۶۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
پکیج ویژه عقد و حنابندان عفیف آباد
پکیج ویژه عقد و حنابندان سالن زیبایی کالیپسن ( پگاه)
%۶۵
77 خرید
۱۴۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
چشمانی جذاب با اکستنشن مژه زرهی
چشمانی جذاب با اکستنشن مژه سالن زیبایی دنیای آرایش ( سیمی)
%۵۰
0 خرید
۶۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
میکاپ و شنیون مجلسی صحرا شهر جدید صدرا
میکاپ و شنیون مجلسی صحرا سالن زیبایی صحرا
%۵۴
200 خرید
۲۷,۶۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
موهایی زیبا با براشینگ و بابلیس مجلسی خیابان حر
موهایی زیبا با براشینگ و بابلیس مجلسی سالن زیبایی سحر زارع
%۶۰
20 خرید
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
کاشت مژه بوته ای فلکه احسان
کاشت مژه بوته ای سالن زیبایی آنا( آناهیتا)
%۶۶
227 خرید
۳۴,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
براشینگ انواع سایز مو شهر جدید صدرا
براشینگ انواع سایز مو سالن زیبایی صحرا
%۶۰
31 خرید
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
میکاپ و شنیون مجلسی فلکه گاز
میکاپ و شنیون مجلسی سالن زیبایی الیزابت (نصیری زاده)
%۵۴
17 خرید
۲۷,۶۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
کاشت مژه بوته ای و شاخه ای بلوار بعثت
کاشت مژه بوته ای و شاخه ای سالن زیبایی مریم مظفری
%۶۰
79 خرید
۳۴,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
زیبایی چشمگیر و متفاوت چهارراه ادبیات
زیبایی چشمگیر و متفاوت سالن زیبایی نورسا
%۵۴
0 خرید
۲۷,۶۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
براشینگ و بابلیس مجلسی خیابان پیروزی
براشینگ و بابلیس مجلسی سالن زیبایی کلاژن
%۶۰
0 خرید
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
تخفیف ویژه عروس قدوسی شرقی
تخفیف ویژه عروس سالن زیبایی فریال
%۵۴
0 خرید
۵۵۲,۰۰۰ تومان
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
میکاپ و شنیون مجلسی بلوار زرهی
میکاپ و شنیون مجلسی سالن زیبایی تاج رخ
%۵۴
11 خرید
۲۷,۶۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
جهره جذاب با براشینگ مو سینما سعدی
جهره جذاب با براشینگ مو سالن عروس سونیا یزدانی
%۶۰
0 خرید
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
براشینگ و بابلیس مو صدرا
براشینگ و بابلیس مو سالن زیبایی نلی
%۵۵
0 خرید
۱۵,۷۵۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
موهایی خوش حالت و زیبا ستارخان
موهایی خوش حالت و زیبا سالن زیبایی آسوریک ( شیخ نژاد)
%۶۰
14 خرید
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
در مجالس شیک ترین باشید با میکاپ و شنیون خیابان پیروزی
در مجالس شیک ترین باشید با میکاپ و شنیون سالن زیبایی کلاژن
%۵۴
0 خرید
۲۷,۶۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
براشینگ و بابلیس مو عفیف آباد
براشینگ و بابلیس مو سالن زیبایی سایا
%۵۵
0 خرید
۱۵,۷۵۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
براشینگ و بابلیس مجلسی دروازه کازرون
براشینگ و بابلیس مجلسی سالن زیبایی ناز
%۶۰
0 خرید
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
براشینگ و بابلیس مجلسی عفیف آباد
براشینگ و بابلیس مجلسی سالن زیبایی کالیپسن ( پگاه)
%۵۰
2 خرید
۱۷,۵۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
تخفیف ویژه عروس ستارخان
تخفیف ویژه عروس سالن عروس اشرفیه
%۵۰
11 خرید
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
پکیج ویژه عقد و حنابندان سالن مرجان معالی اباد
پکیج ویژه عقد و حنابندان سالن مرجان سالن زیبایی عروس مرجان
%۶۲
0 خرید
۱۳۳,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
لیفت و لمینت مژه رحمت آباد
لیفت و لمینت مژه سالن زیبایی آرتا طیفوری
%۶۹
7 خرید
۸۰,۶۰۰ تومان
۲۶۰,۰۰۰ تومان
میکاپ وشنیون مجلسی مطهری جنوبی
میکاپ وشنیون مجلسی سالن زیبایی عروس شیلانا
%۵۴
0 خرید
۲۷,۶۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
براشینگ و بابلیس مجلسی معالی آباد
براشینگ و بابلیس مجلسی سالن زیبایی مهسا رحیمی
%۶۰
0 خرید
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
پکیج ویژه عقد و حنابندان ستارخان
پکیج ویژه عقد و حنابندان سالن عروس اشرفیه
%۶۲
26 خرید
۱۵۲,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
چشمانی جذاب با کاشت مژه بوته ای صدرا
چشمانی جذاب با کاشت مژه بوته ای سالن زیبایی نلی
%۶۰
1 خرید
۳۴,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
براشینگ و بابلیس مجلسی چهارراه گمرک
براشینگ و بابلیس مجلسی سالن زیبایی ملکه ایرانی
%۶۰
0 خرید
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
کاشت مژه بوته ای زرهی
کاشت مژه بوته ای سالن زیبایی دنیای آرایش ( سیمی)
%۶۰
0 خرید
۳۴,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
موهایی زیبا با براشینگ و بابلیس مو زرهی
موهایی زیبا با براشینگ و بابلیس مو سالن زیبایی هفت دریا
%۵۵
1 خرید
۱۵,۷۵۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
چشمانی زیبا با کاشت مژه بوته ای زرهی
چشمانی زیبا با کاشت مژه بوته ای سالن زیبایی تیهو
%۶۰
1 خرید
۳۴,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
میکاپ و شنیون مجلسی ملاصدرا
میکاپ و شنیون مجلسی سالن زیبایی آوین ( نازنین)
%۵۴
0 خرید
۲۷,۶۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
زیبایی موها با براشینگ و بابلیس مو پاسارگاد
زیبایی موها با براشینگ و بابلیس مو سالن زیبایی شارین
%۶۰
0 خرید
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
کاشت مژه بوته ای قصرالدشت
کاشت مژه بوته ای سالن زیبایی نوژین
%۶۰
0 خرید
۳۴,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
میکاپ و شنیون بلوار امیر کبیر
میکاپ و شنیون سالن زیبایی رها
%۵۴
88 خرید
۲۷,۶۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
کاشت مژه بوته ای معالی آباد
کاشت مژه بوته ای سالن زیبایی آرسی کلانتری
%۶۰
0 خرید
۳۴,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
میکاپ و شنیون مجلسی قصرالدشت
میکاپ و شنیون مجلسی سالن زیبایی نوژین
%۵۴
0 خرید
۲۷,۶۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
زیبا تر در مهمانی ها باشید ملاصدرا
زیبا تر در مهمانی ها باشید سالن زیبایی هستی
%۵۴
1 خرید
۲۷,۶۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
پکیج ویژه عقد و حنابندان و نامزدی شهرک گلستان
پکیج ویژه عقد و حنابندان و نامزدی سالن زیبایی عروس تیر دخت
%۶۰
2 خرید
۱۴۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
چشمان زیبا با لیفت و لمینت مژه قدوسی غربی.نبش محلاتی
چشمان زیبا با لیفت و لمینت مژه سالن زیبایی فرشیده
%۶۵
2 خرید
۹۱,۰۰۰ تومان
۲۶۰,۰۰۰ تومان
شنیون و میکاپ مجلسی ناز دروازه کازرون
شنیون و میکاپ مجلسی ناز سالن زیبایی ناز
%۵۴
3 خرید
۲۷,۶۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
پکیج ویژه عروس سالن مرجان معالی اباد
پکیج ویژه عروس سالن مرجان سالن زیبایی عروس مرجان
%۵۰
0 خرید
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان