خدمات پوست
اصلاح صورت و ابرو با شمع ملاصدرا
اصلاح صورت و ابرو با شمع سالن زیبایی شعله بانو شعله غریب
%۵۰
191 خرید
۱۲,۵۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
اپیلاسیون کل بدن خیابان عفیف آباد
اپیلاسیون کل بدن سالن زیبایی سمیرا بیوتی مرجان
%۵۵
1000 خرید
۲,۴۷۵ تومان
۵,۵۰۰ تومان
پاکسازی چهره با مواد Oreal رحمت آباد
پاکسازی چهره با مواد Oreal سالن زیبایی آرتا طیفوری
%۵۵
40 خرید
۱۵,۷۵۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
اپیلاسیون کل بدن زرهی
اپیلاسیون کل بدن سالن زیبایی طناز برنا
%۵۵
141 خرید
۲,۴۷۵ تومان
۵,۵۰۰ تومان
اپیلاسیون با موم گیاهی و وکس دائم ابتداي باهنر جنوبي
اپیلاسیون با موم گیاهی و وکس دائم سالن زیبایی شان ( نیلوفر)
%۵۵
6530 خرید
۲,۴۷۵ تومان
۵,۵۰۰ تومان
اصلاح صورت وابرو با وکس طلا فلکه احسان
اصلاح صورت وابرو با وکس طلا سالن زیبایی آنا( آناهیتا)
%۴۰
207 خرید
۲۲,۲۰۰ تومان
۳۷,۰۰۰ تومان
اپیلاسیون کل بدن معالی آباد
اپیلاسیون کل بدن سالن زیبایی آرسی
%۵۵
107 خرید
۲,۴۷۵ تومان
۵,۵۰۰ تومان
اپیلاسیون کل بدن بلوار بعثت
اپیلاسیون کل بدن سالن زیبایی انیس
%۵۴
432 خرید
۲,۳۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
اپیلاسیون گیاهی قدوسی غربی
اپیلاسیون گیاهی سالن زیبایی سلوا سلام پور
%۵۵
3906 خرید
۲,۴۷۵ تومان
۵,۵۰۰ تومان
اپیلاسیون کل بدن معالی آباد
اپیلاسیون کل بدن سالن زیبایی آتی ماه
%۵۵
2130 خرید
۲,۴۷۵ تومان
۵,۵۰۰ تومان
اپیلاسیون کل بدن زرهی
اپیلاسیون کل بدن سالن زیبایی مدیسا
%۵۵
10 خرید
۲,۴۷۵ تومان
۵,۵۰۰ تومان
اپیلاسیون کل بدن میدان مطهری
اپیلاسیون کل بدن سالن زیبایی پرستو سونیا
%۵۵
1959 خرید
۲,۴۷۵ تومان
۵,۵۰۰ تومان
اصلاح صورت و ابرو با بند و شمع ستارخان
اصلاح صورت و ابرو با بند و شمع سالن زیبایی کاخ الماس
%۵۷
4 خرید
۸,۶۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
اصلاح صورت و ابرو با بند و شمع زغال زرهی
اصلاح صورت و ابرو با بند و شمع زغال سالن زیبایی ادرینا حق گو
%۵۷
0 خرید
۸,۶۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
 پاكسازی و ابرسانی و سفيد شدن پوست ملاصدرا
پاكسازی و ابرسانی و سفيد شدن پوست سالن زیبایی شعله بانو الیزابت
%۷۱
54 خرید
۲۰,۳۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان