لحظات شیرین در پالادیوم
کافی شاپ پالادیوم
بعثت
7 خرید انجام شده است.
ثانیه دقیقه ساعت روز
%۵۰
۴,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰ تومان
کافی شاپ
طعمی متفاوت ستارخان
طعمی متفاوت بستنی نیتروژن بوران
%۴۰
370 خرید
۶,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
تخفیف بر روی منو باز صبحانه مشیر فاطمی
تخفیف بر روی منو باز صبحانه کافه آریانو
%۵۰
9 خرید
۲,۵۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
صبحانه و میان وعده لذیذ و دلچسب خیابان ملاصدرا
صبحانه و میان وعده لذیذ و دلچسب کافه ونگوگ
%۴۰
2 خرید
۶,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
خاطرات شیرین و بیاد ماندنی بلوار آزادی
خاطرات شیرین و بیاد ماندنی هتل پرسپولیس
%۶۰
7 خرید
۲,۶۰۰ تومان
۶,۵۰۰ تومان
لحظات شاد و نوستالژیک در کافه سینما خیابان نارون
لحظات شاد و نوستالژیک در کافه سینما کافه سینما
%۶۰
234 خرید
۴,۸۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
لحظات شاد و شیرین در قیصریه بلوار سرباز
لحظات شاد و شیرین در قیصریه باربیکیو قیصریه
%۵۰
0 خرید
۲,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
احساسی متفاوت در فضای دلچسب همت جنوبی
احساسی متفاوت در فضای دلچسب کافی شاپ سنتی درکه
%۵۰
3 خرید
۳,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
تجربه ای گوارا  از  نوشیدنیهای سرد و گرم خیابان ملاصدرا
تجربه ای گوارا از نوشیدنیهای سرد و گرم کافه ونگوگ
%۴۰
10 خرید
۴,۲۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
کافی شاپ و کافه بستنی شیر و شکر چهار راه باهنر
کافی شاپ و کافه بستنی شیر و شکر کافی شاپ و کافه بستنی شیر و شکر
%۶۰
163 خرید
۲,۴۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
شروع یک روز خوب با یک صبحانه لذیذ قدوسی شرقی
شروع یک روز خوب با یک صبحانه لذیذ کافه سیبیل
%۵۰
21 خرید
۴,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
لحظات شاد و با آرامش در کافی شاپ سیبیل قدوسی شرقی
لحظات شاد و با آرامش در کافی شاپ سیبیل کافه سیبیل
%۵۰
28 خرید
۷,۵۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
عصر جمعه پاییزی و یه قرار  به یادموندی خیابان زند
عصر جمعه پاییزی و یه قرار به یادموندی کافه زندیه
%۵۰
803 خرید
۳,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
طعم لذیذ خوراکها و نوشیدنی پل معالی آباد
طعم لذیذ خوراکها و نوشیدنی کافه اندرومدا
%۳۰
3 خرید
۸,۴۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
تخفیف منو باز کافی شاپ مشیر فاطمی
تخفیف منو باز کافی شاپ کافه آریانو
%۵۰
0 خرید
۲,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
شروع روزی تازه و پرانرژی سه راه برق
شروع روزی تازه و پرانرژی کافه دیس تینتو
%۵۰
94 خرید
۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
لحظات شاد و شیرین در کافی شاپ کیلیم صنایع-دکتر حسابی
لحظات شاد و شیرین در کافی شاپ کیلیم سفره خانه سنتی و رستوران کیلیم
%۵۰
2 خرید
۳,۵۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان