کافی شاپ
منوباز کافی شاپ خیابان دینکانی
منوباز کافی شاپ باغ رستوران جای همیشگی
%۶۵
3 خرید
۱,۷۵۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
خاطرات شیرین و بیاد ماندنی بلوار آزادی
خاطرات شیرین و بیاد ماندنی هتل پرسپولیس
%۶۰
45 خرید
۲,۶۰۰ تومان
۶,۵۰۰ تومان
مزه خوب سرد و گرم خیابان برق
مزه خوب سرد و گرم کافه آرام
%۵۰
0 خرید
۳,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
مزه خاص بستنی سرخ کرده بلوار صنایع
مزه خاص بستنی سرخ کرده بستنی سرخ کرده٬ آقای بستنی
%۳۰
4 خرید
۴,۹۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
تخفیف بر روی منو باز خوراک و نوشیدنی بلوار استقلال
تخفیف بر روی منو باز خوراک و نوشیدنی کافی شاپ هانیل
%۵۰
126 خرید
۳,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
تخفیف منو باز کافی شاپ بلوار آزادی
تخفیف منو باز کافی شاپ کافی شاپ هتل ستارگان
%۳۰
143 خرید
۷,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان