سس و چاشنی
سس سالاد KENS
سس سالاد KENS
%۱۸
54 خرید
۱۶,۴۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
پودر فلفل سیاه ادد
پودر فلفل سیاه ادد
%۱۰
2 خرید
۹,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
روغن زیتون طبیعی SABROSO
روغن زیتون طبیعی SABROSO
%۱۵
39 خرید
۱۰,۲۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
پودر سماق  ادد
پودر سماق ادد
%۱۲
5 خرید
۵,۱۰۴ تومان
۵,۸۰۰ تومان
پودر سیر ادد
پودر سیر ادد
%۱۶
2 خرید
۵,۰۴۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
پودر وانیل
پودر وانیل
%۱۲
2 خرید
۸۸۰ تومان
۱,۰۰۰ تومان
پودر زردچوبه ادد
پودر زردچوبه ادد
%۱۲
2 خرید
۳,۰۸۰ تومان
۳,۵۰۰ تومان