سرو و پذیرایی
اردوخوری پروانه گرد سرامیک

اردوخوری پروانه گرد سرامیک

%۲۵
2
۳۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
میوه خوری کریستال پاشاباغچه

میوه خوری کریستال پاشاباغچه

%۲۵
3
۳۶,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
پارچ آب پاشاباغچه

پارچ آب پاشاباغچه

%۲۳
5
۱۷,۷۱۰ تومان
۲۳,۰۰۰ تومان
اردور خوری طرح U

اردور خوری طرح U

%۲۳
10
۲۹,۲۶۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
اسلایسر هندوانه فانتزی

اسلایسر هندوانه فانتزی

%۴۸
14
۶,۲۴۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
اردورخوری سرامیکی طرح صدف(فروش ویژه)

اردورخوری سرامیکی طرح صدف(فروش ویژه)

%۳۰
4
۲۴,۵۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
قاشق سالاد خوری استیل(فروش ویژه)

قاشق سالاد خوری استیل(فروش ویژه)

%۲۹
28
۲۱,۳۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
ظرف اردو خوری سرامیکی تزئینی چهارتکه Love

ظرف اردو خوری سرامیکی تزئینی چهارتکه Love

%۲۸
3
۲۹,۵۲۰ تومان
۴۱,۰۰۰ تومان
تنگ دنیزلی پاشاباغچه

تنگ دنیزلی پاشاباغچه

%۵۲
6
۵۳,۷۶۰ تومان
۱۱۲,۰۰۰ تومان
اردو خوری بامبو مربع ۴ تکه

اردو خوری بامبو مربع ۴ تکه

%۱۸
1
۳۱,۱۶۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان