سرو و پذیرایی
پارچ آب پاشاباغچه

پارچ آب پاشاباغچه

%۴۰
5
۲۲,۸۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
قاشق سالاد خوری استیل(فروش ویژه)

قاشق سالاد خوری استیل(فروش ویژه)

%۲۹
30
۲۱,۳۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
میوه خوری کریستال پاشاباغچه

میوه خوری کریستال پاشاباغچه

%۳۲
4
۴۲,۱۶۰ تومان
۶۲,۰۰۰ تومان
اردور خوری طرح U

اردور خوری طرح U

%۲۳
10
۲۹,۲۶۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان