سرو و پذیرایی
اردو خوری و سینی سرو ۵ تکه
اردو خوری و سینی سرو ۵ تکه
%۲۶
3 خرید
۳۳,۶۷۰ تومان
۴۵,۵۰۰ تومان
ظرف اردو خوری سرامیکی طرح برگ
ظرف اردو خوری سرامیکی طرح برگ
%۳۰
1 خرید
۱۵,۴۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
اردو خوری بامبو مربع ۴ تکه
اردو خوری بامبو مربع ۴ تکه
%۱۸
0 خرید
۲۹,۵۲۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان
زیر لیوانی چوبی طرح دار
زیر لیوانی چوبی طرح دار
%۵۲
0 خرید
۱۱,۰۴۰ تومان
۲۳,۰۰۰ تومان
اردوخوری پروانه گرد سرامیک
اردوخوری پروانه گرد سرامیک
%۲۵
2 خرید
۳۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
اسلایسر هندوانه فانتزی
اسلایسر هندوانه فانتزی
%۴۸
14 خرید
۶,۲۴۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
اردور خوری طرح U
اردور خوری طرح U
%۲۰
10 خرید
۳۰,۴۰۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
اردو خوری بامبو مستطیل ۴ تکه
اردو خوری بامبو مستطیل ۴ تکه
%۴۵
5 خرید
۲۲,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
ظرف اردو خوری سرامیکی تزئینی چهارتکه Love
ظرف اردو خوری سرامیکی تزئینی چهارتکه Love
%۲۸
1 خرید
۲۸,۰۸۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
بستنی خوری پایه دار Magic پاشاباغچه
بستنی خوری پایه دار Magic پاشاباغچه
%۲۸
0 خرید
۳۸,۸۸۰ تومان
۵۴,۰۰۰ تومان
زیر لیوانی دست ساز
زیر لیوانی دست ساز
%۶۰
3 خرید
۸,۸۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
قاشق سالاد خوری استیل(فروش ویژه)
قاشق سالاد خوری استیل(فروش ویژه)
%۲۹
28 خرید
۲۱,۳۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
پیتزاخوری بزرگ بورجام پاشاباغچه
پیتزاخوری بزرگ بورجام پاشاباغچه
%۲۷
4 خرید
۲۵,۵۵۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
پارچ پاشاباغچه ترکیه
پارچ پاشاباغچه ترکیه
%۲۵
4 خرید
۱۴,۲۵۰ تومان
۱۹,۰۰۰ تومان
شیرینی خوری پایه دار پاشاباغچه
شیرینی خوری پایه دار پاشاباغچه
%۲۷
5 خرید
۴۲,۳۴۰ تومان
۵۸,۰۰۰ تومان
زیر لیوانی چوبی
زیر لیوانی چوبی
%۴۲
0 خرید
۲۰,۳۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
میوه خوری کریستال پاشاباغچه
میوه خوری کریستال پاشاباغچه
%۲۳
3 خرید
۳۶,۹۶۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
تنگ دنیزلی پاشاباغچه
تنگ دنیزلی پاشاباغچه
%۲۵
5 خرید
۴۸,۷۵۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
پارچ آب پاشاباغچه
پارچ آب پاشاباغچه
%۲۲
4 خرید
۱۷,۹۴۰ تومان
۲۳,۰۰۰ تومان
زیر لیوانی چوبی طرح پازل
زیر لیوانی چوبی طرح پازل
%۴۱
0 خرید
۶,۱۹۵ تومان
۱۰,۵۰۰ تومان
اردورخوری سرامیکی طرح صدف(فروش ویژه)
اردورخوری سرامیکی طرح صدف(فروش ویژه)
%۲۲
4 خرید
۲۷,۳۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان