سرو و پذیرایی
پیتزاخوری بزرگ بورجام پاشاباغچه
پیتزاخوری بزرگ بورجام پاشاباغچه
%۲۵
4 خرید
۲۶,۲۵۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
سرویس های قهوه خوری سرامیکی
سرویس های قهوه خوری سرامیکی
%۲۸
0 خرید
۴۱,۴۰۰ تومان
۵۷,۵۰۰ تومان
ظرف اردو خوری سرامیکی تزئینی چهارتکه Love
ظرف اردو خوری سرامیکی تزئینی چهارتکه Love
%۲۸
1 خرید
۲۸,۰۸۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
پارچ پاشاباغچه ترکیه
پارچ پاشاباغچه ترکیه
%۳۳
5 خرید
۱۳,۴۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
قاشق سالاد خوری استیل(فروش ویژه)
قاشق سالاد خوری استیل(فروش ویژه)
%۲۹
28 خرید
۲۱,۳۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
اردور خوری طرح U
اردور خوری طرح U
%۲۳
10 خرید
۲۹,۲۶۰ تومان
۳۸,۰۰۰ تومان
پارچ آب پاشاباغچه
پارچ آب پاشاباغچه
%۲۳
5 خرید
۱۷,۷۱۰ تومان
۲۳,۰۰۰ تومان
اردو خوری بامبو مربع ۴ تکه
اردو خوری بامبو مربع ۴ تکه
%۱۸
1 خرید
۲۹,۵۲۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان
شیرینی خوری پایه دار پاشاباغچه
شیرینی خوری پایه دار پاشاباغچه
%۲۷
5 خرید
۴۲,۳۴۰ تومان
۵۸,۰۰۰ تومان
اردوخوری پروانه گرد سرامیک
اردوخوری پروانه گرد سرامیک
%۲۵
6 خرید
۳۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
تنگ دنیزلی پاشاباغچه
تنگ دنیزلی پاشاباغچه
%۲۶
5 خرید
۴۸,۱۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
میوه خوری کریستال پاشاباغچه
میوه خوری کریستال پاشاباغچه
%۲۵
3 خرید
۳۶,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
اردورخوری سرامیکی طرح صدف(فروش ویژه)
اردورخوری سرامیکی طرح صدف(فروش ویژه)
%۳۰
4 خرید
۲۴,۵۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
اسلایسر هندوانه فانتزی
اسلایسر هندوانه فانتزی
%۴۸
14 خرید
۶,۲۴۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان