مواد غذایی
تخفیف ویژه آجیل سنتی
تخفیف ویژه آجیل سنتی
%۱۰
11 خرید
۳۵,۱۰۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
توت سفید یزدی
توت سفید یزدی
4 خرید
۳۴,۲۰۰ تومان
۳۶,۰۰۰ تومان
سس سالاد KENS
سس سالاد KENS
%۱۸
54 خرید
۱۶,۴۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
پودر فلفل سیاه ادد
پودر فلفل سیاه ادد
%۱۰
2 خرید
۹,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
آجیل ۴ مغز شور
آجیل ۴ مغز شور
39 خرید
۳۶,۰۶۴ تومان
۳۹,۲۰۰ تومان
تخمه آرژانتینی آویشنی
تخمه آرژانتینی آویشنی
6 خرید
۱۹,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
تخمه کدو گوشتی خام
تخمه کدو گوشتی خام
4 خرید
۲۸,۸۳۰ تومان
۳۱,۰۰۰ تومان
تخمه آرژانتینی یزدی
تخمه آرژانتینی یزدی
6 خرید
۲۳,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
پودر ژله
پودر ژله
%۲۰
5 خرید
۲,۵۶۰ تومان
۳,۲۰۰ تومان
بسته ۲۰۰ گرمی خلال بادام سوزنی درجه یک
بسته ۲۰۰ گرمی خلال بادام سوزنی درجه یک
8 خرید
۱۰,۴۵۰ تومان
۱۱,۰۰۰ تومان
تخمه آفتابگردان ترش
تخمه آفتابگردان ترش
4 خرید
۱۲,۰۹۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان
قیسی سکه ای صادراتی
قیسی سکه ای صادراتی
%۱۰
19 خرید
۱۰,۲۶۰ تومان
۱۱,۴۰۰ تومان
روغن زیتون طبیعی SABROSO
روغن زیتون طبیعی SABROSO
%۱۵
39 خرید
۱۰,۲۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
پسته احمدآقایی شور اعلاء
پسته احمدآقایی شور اعلاء
5 خرید
۵۷,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
بادام سنگی
بادام سنگی
5 خرید
۱۷,۱۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان