آرایش ناخن
لاک  Golden Rose RICH COLOR

لاک Golden Rose RICH COLOR

%۲۴
274
۴,۹۴۰ تومان
۶,۵۰۰ تومان
لاک Golden Rose Ice

لاک Golden Rose Ice

%۲۴
77
۵,۹۲۸ تومان
۷,۸۰۰ تومان
رنگ های جدید لاک ۶۰ ثانیه ای Golden Rose

رنگ های جدید لاک ۶۰ ثانیه ای Golden Rose

%۲۰
18
۴,۹۶۰ تومان
۶,۲۰۰ تومان
ناخن مصنوعی  Perfect Nail (فروش ویژه)

ناخن مصنوعی Perfect Nail (فروش ویژه)

%۷۰
47
۱,۸۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
دریافت ۲ بازسازی کننده ناخن با یک خرید

دریافت ۲ بازسازی کننده ناخن با یک خرید

%۲۲
3
۳۸,۲۲۰ تومان
۴۹,۰۰۰ تومان
لاک مات Golden Rose

لاک مات Golden Rose

%۲۵
143
۷,۵۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
کیت طراحی ناخن opoola

کیت طراحی ناخن opoola

%۴۰
67
۳,۶۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
لاک ناخن Moon Light (فروش ویژه)

لاک ناخن Moon Light (فروش ویژه)

%۲۵
48
۴,۵۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
لاک کروم ناخن VOCALIST

لاک کروم ناخن VOCALIST

%۴۰
33
۱۲,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
دریافت ۲ بالم ناخن تریند با یک خرید

دریافت ۲ بالم ناخن تریند با یک خرید

%۲۲
4
۳۸,۲۲۰ تومان
۴۹,۰۰۰ تومان
لاک ناخن براق NATHELIE

لاک ناخن براق NATHELIE

%۳۰
۷,۷۰۰ تومان
۱۱,۰۰۰ تومان
تقویت کننده ناخن های ضعیف SOS ویبو

تقویت کننده ناخن های ضعیف SOS ویبو

%۱۶
3
۴۶,۲۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان