آرایش ناخن
لاک Golden Rose EXPERT (شارژ شد)
لاک Golden Rose EXPERT (شارژ شد)
%۳۴
385 خرید
۴,۹۵۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
لاک ناخن Moon Light (فروش ویژه)
لاک ناخن Moon Light (فروش ویژه)
%۲۵
48 خرید
۴,۵۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
لاک  Golden Rose RICH COLOR (شارژ شد)
لاک Golden Rose RICH COLOR (شارژ شد)
%۲۴
274 خرید
۴,۹۴۰ تومان
۶,۵۰۰ تومان
رنگ های جدید لاک ۶۰ ثانیه ای Golden Rose
رنگ های جدید لاک ۶۰ ثانیه ای Golden Rose
%۲۰
18 خرید
۴,۹۶۰ تومان
۶,۲۰۰ تومان
لاک مات Golden Rose (شارژ شد)
لاک مات Golden Rose (شارژ شد)
%۲۵
142 خرید
۷,۵۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
لاک طراحی
لاک طراحی
%۵۰
118 خرید
۱,۵۰۰ تومان
۳,۰۰۰ تومان
لاک ناخن مات NATHELIE
لاک ناخن مات NATHELIE
%۳۰
10 خرید
۷,۳۵۰ تومان
۱۰,۵۰۰ تومان
لاک کروم ناخن VOCALIST
لاک کروم ناخن VOCALIST
%۴۰
31 خرید
۱۲,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
لاک تقویت کننده Golden Rose
لاک تقویت کننده Golden Rose
%۲۰
10 خرید
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
بالم ناخن تریند
بالم ناخن تریند
%۲۰
1 خرید
۳۶,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
بازسازی کننده ناخن کراتینه تریند
بازسازی کننده ناخن کراتینه تریند
%۱۰
2 خرید
۳۶,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
لاک Golden Rose Ice (شارژ شد)
لاک Golden Rose Ice (شارژ شد)
%۲۴
77 خرید
۵,۹۲۸ تومان
۷,۸۰۰ تومان
لاک ناخن براق NATHELIE
لاک ناخن براق NATHELIE
%۳۰
40 خرید
۵,۶۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
ناخن مصنوعی  Perfect Nail (فروش ویژه)
ناخن مصنوعی Perfect Nail (فروش ویژه)
%۷۰
44 خرید
۱,۸۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان