آرایش لب
رژلب حجم دهنده RAMILA

رژلب حجم دهنده RAMILA

%۲۱
9
۱۸,۹۶۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
رژلب حجم دهنده GOLDEN HUGER

رژلب حجم دهنده GOLDEN HUGER

%۲۱
8
۱۸,۹۶۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
برق لب (فروش ویژه)

برق لب (فروش ویژه)

%۵۰
72
۲,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
رژلب مایع مات Golden Rose

رژلب مایع مات Golden Rose

%۱۹
11
۱۵,۷۹۵ تومان
۱۹,۵۰۰ تومان
رژلب قلمی MAC

رژلب قلمی MAC

%۵۵
34
۶,۳۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
رژلب 24 ساعته مایع doucce

رژلب 24 ساعته مایع doucce

%۴۵
64
۵,۵۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
رژلب جامد مات GOLDEN HUGER

رژلب جامد مات GOLDEN HUGER

%۲۸
۱۸,۵۷۶ تومان
۲۵,۸۰۰ تومان
رژلب قلمی  MHE beauty

رژلب قلمی MHE beauty

%۲۵
7
۶,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
رژلب مات MAC

رژلب مات MAC

%۲۵
42
۹,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
رژلب مدادی GOSH

رژلب مدادی GOSH

%۴۷
10
۶,۳۶۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
رژلب مایع مات با دوام Golden Rose

رژلب مایع مات با دوام Golden Rose

%۲۰
13
۱۵,۷۶۰ تومان
۱۹,۷۰۰ تومان
رژلب مات مخملی Golden Rose  (فروش ویژه) همراه با هدیه رژلب مایع دوسه

رژلب مات مخملی Golden Rose (فروش ویژه) همراه با هدیه رژلب مایع دوسه

%۲۳
128
۱۴,۶۳۰ تومان
۱۹,۰۰۰ تومان
رژلب مدادی flormar

رژلب مدادی flormar

%۲۵
7
۳,۳۰۰ تومان
۴,۴۰۰ تومان
رژلب جامد KISS Beauty

رژلب جامد KISS Beauty

%۳۰
30
۴,۲۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
رژلب قلمی جامد RUSSETT

رژلب قلمی جامد RUSSETT

%۶۰
38
۲,۸۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
رژلب جامد مات doucce

رژلب جامد مات doucce

%۵۱
95
۵,۸۸۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
رژلب جامد violet (فروش ویژه)

رژلب جامد violet (فروش ویژه)

%۶۵
65
۴,۲۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
لاک لب  اصلی ۷۲ ساعته  violet

لاک لب اصلی ۷۲ ساعته violet

%۵۸
21
۵,۰۴۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
بالم لب کيووي SPF30

بالم لب کيووي SPF30

%۱۰
۳۳,۷۵۰ تومان
۳۷,۵۰۰ تومان
رژلب مدادی Ever beauty + مداد ابرو

رژلب مدادی Ever beauty + مداد ابرو

%۵۷
208
۲,۳۶۵ تومان
۵,۵۰۰ تومان
مداد لب و چشم YUBE (فروش ویژه)

مداد لب و چشم YUBE (فروش ویژه)

%۳۰
97
۱,۰۵۰ تومان
۱,۵۰۰ تومان
رژلب مدادی GOLDEN HUGER( فروش ویژه)

رژلب مدادی GOLDEN HUGER( فروش ویژه)

%۳۱
۱۸,۲۸۵ تومان
۲۶,۵۰۰ تومان
رژلب قلمی جامد VIOLET

رژلب قلمی جامد VIOLET

%۴۰
۶,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
رژلب جامد MANHATAN (فروش ویژه)

رژلب جامد MANHATAN (فروش ویژه)

%۶۰
18
۸,۴۰۰ تومان
۲۱,۰۰۰ تومان
رژ لب مدادی  NITRO

رژ لب مدادی NITRO

%۴۰
45
۳,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
رژلب جامد بادوام ESSENCE (فروش ویژه)

رژلب جامد بادوام ESSENCE (فروش ویژه)

%۵۵
29
۵,۸۵۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان
رژلب مایع ۲۴ ساعته doucce (فروش ویژه)

رژلب مایع ۲۴ ساعته doucce (فروش ویژه)

%۶۰
174
۴,۸۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
رژلب مایع XXXL ESSENCE (فروش ویژه)

رژلب مایع XXXL ESSENCE (فروش ویژه)

%۵۰
22
۶,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
مداد چشم و لب BOURJOIS (فروش ویژه)

مداد چشم و لب BOURJOIS (فروش ویژه)

%۵۰
577
۱,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰ تومان