انتخاب از تمامی اقلام منو با قیمت فوق العاده
رستوران هندی دهلی (تاج محل سابق)
چهار راه ادبیات
439 خرید انجام شده است.
ثانیه دقیقه ساعت روز
%۴۰
۲۵,۰۰۰ تومان ۱۵,۰۰۰ تومان

تخفیف مورد نظر شما به اتمام رسیده.

تخفیف های مرتبط ...

ایتالیایی و بین الملل
مشاهده تخفیف های بیشتر