جراحی زیبایی
عمل زیبایی بینی بلوار پاسارگاد

عمل زیبایی بینی

مجتمع درمانی آزادی
%۵۰
۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان
چهره ای متفاوت با زاویه سازی فک خیابان زند

چهره ای متفاوت با زاویه سازی فک

مرکز لیزر و زیبایی شاپرک
%۳۷
4
۲۵۲,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
انجام ختنه ویژه کودکان بلوار عدالت جنوبی

انجام ختنه ویژه کودکان

درمانگاه ارژن ( پوست و زیبایی )
%۳۵
۲۶۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
رفع و ترمیم افتادگی پلک با جراحی بلوار عدالت جنوبی

رفع و ترمیم افتادگی پلک با جراحی

درمانگاه ارژن ( پوست و زیبایی )
%۵۰
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان