خشکبار
تخمه آفتابگردان ترش
تخمه آفتابگردان ترش
4 خرید
۱۲,۰۹۰ تومان
۱۳,۰۰۰ تومان
تخمه کدو گوشتی خام
تخمه کدو گوشتی خام
4 خرید
۲۸,۸۳۰ تومان
۳۱,۰۰۰ تومان
آجیل یلدا
آجیل یلدا
10 خرید
۳۵,۱۵۴ تومان
۳۷,۸۰۰ تومان
تخفیف ویژه آجیل سنتی
تخفیف ویژه آجیل سنتی
%۱۰
11 خرید
۳۵,۱۰۰ تومان
۳۹,۰۰۰ تومان
نخودچی گل درجه ۱ و گل لپه
نخودچی گل درجه ۱ و گل لپه
%۱۰
6 خرید
۱۴,۴۰۰ تومان
۱۶,۰۰۰ تومان
آجیل ۴ مغز شور
آجیل ۴ مغز شور
39 خرید
۳۶,۰۶۴ تومان
۳۹,۲۰۰ تومان
آجیل ۷ مغز خام
آجیل ۷ مغز خام
9 خرید
۳۷,۱۰۷ تومان
۳۹,۹۰۰ تومان
آجیل هفت مغز سلامت
آجیل هفت مغز سلامت
%۲۰
34 خرید
۱۹,۲۰۰ تومان
۲۴,۰۰۰ تومان
آجیل مشکل گشا ۸ مغز
آجیل مشکل گشا ۸ مغز
%۱۸
8 خرید
۱۲,۶۲۸ تومان
۱۵,۴۰۰ تومان
آجیل مشکل گشا ۴ مغز
آجیل مشکل گشا ۴ مغز
%۱۱
9 خرید
۲۲,۴۲۸ تومان
۲۵,۲۰۰ تومان
بسته یک کیلوگرمی نقل رنگی
بسته یک کیلوگرمی نقل رنگی
%۱۰
7 خرید
۹,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
بسته ۲۰۰ گرمی خلال بادام سوزنی درجه یک
بسته ۲۰۰ گرمی خلال بادام سوزنی درجه یک
8 خرید
۱۰,۴۵۰ تومان
۱۱,۰۰۰ تومان
برگه زردآلو خوشمزه وملس
برگه زردآلو خوشمزه وملس
1 خرید
۳۶,۸۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
تخمه ژاپنی مخصوص
تخمه ژاپنی مخصوص
4 خرید
۳۸,۹۵۰ تومان
۴۱,۰۰۰ تومان
قیسی سکه ای صادراتی
قیسی سکه ای صادراتی
%۱۰
19 خرید
۱۰,۲۶۰ تومان
۱۱,۴۰۰ تومان