استخر روباز ، استخر سونا و جکوزی
مجموعه ورزشی بارانا
شهرک گلستان
924 خرید انجام شده است.
ثانیه دقیقه ساعت روز
%۴۳
۳۵,۰۰۰ تومان ۱۹,۹۵۰ تومان

تخفیف مورد نظر شما به اتمام رسیده.

تخفیف های مرتبط ...

استخر، سونا و جکوزی
مشاهده تخفیف های بیشتر

استخر روباز ، استخر سونا و جکوزی مجموعه ورزشی بارانا

%۴۳
924 خرید
۱۹,۹۵۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان

لحظاتی خوش با سانس استخر استخر شادزیست

%۳۸
2524 خرید
۵,۵۸۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان

یک سانس استخر و سونا‍‍ و جکوزی استخر شادزیست

%۳۸
1904 خرید
۱۱,۱۶۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان

یک سانس استخر و سونا‍‍ و جکوزی مجموعه استخر آرنیکا

%۳۰
1045 خرید
۱۴,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان

کارت ۱۲ جلسه ای استخر مجموعه استخر آرنیکا

%۳۰
323 خرید
۶۳,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان

سانس آزاد مجموعه استخر آرنیکا

%۳۰
436 خرید
۷,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان

استخر و سونا و جکوزی (سانس صبح جمعه ) مجموعه ورزشی بارانا

%۵۷
74 خرید
۱۵,۰۵۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان

بلیت تک جلسه ای شنا در استخر حجاب مجموعه ورزشی حجاب

%۲۰
1434 خرید
۹,۶۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان

استخر،سونا و جکوزی و بدنسازی مجموعه ورزشی هتل چمران

%۴۰
1704 خرید
۷۸,۰۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان

کارت های ۶ و ۱۲ جلسه ای فری تایم پارک آبی کوثر

%۱۸
117 خرید
۱۷۲,۲۰۰ تومان
۲۱۰,۰۰۰ تومان

کارت ۶ جلسه ای مجموعه استخر آرنیکا

%۳۰
219 خرید
۳۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان

آموزش خصوصی شنا ( تضمینی ) استخر شادزیست

%۳۴
22 خرید
۲۲۴,۴۰۰ تومان
۳۴۰,۰۰۰ تومان

سانس اختصاصی برای گروه های ۱۳ نفره استخر هتل جهان نما

%۳۳
239 خرید
۲۰۱,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان

استخر، سونا، جکوزی و بدنسازی مجموعه ورزشی هتل پرسپولیس

%۳۵
155 خرید
۵۵,۲۵۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان

کارت ۱۲ جلسه ای استخر استخر شادزیست

%۳۸
47 خرید
۶۶,۹۶۰ تومان
۱۰۸,۰۰۰ تومان

استخر و سونا و جکوزی استخر هتل جهان نما

%۲۵
592 خرید
۳۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان

آموزش شنای کودکان مجموعه ورزشی بارانا

%۲۰
11 خرید
۲۸۸,۰۰۰ تومان
۳۶۰,۰۰۰ تومان