استخر، سونا و جکوزی
بلیط تک جلسه ای شنا آزاد قصرالدشت

بلیط تک جلسه ای شنا آزاد

استخر مخابرات فارس
%۲۸
2510
۷,۹۲۰ تومان
۱۱,۰۰۰ تومان
پکیج VIP به همراه هدیه ویژه فرهنگ شهر

پکیج VIP به همراه هدیه ویژه

پارک آبی کوثر
%۴۲
181
۷۹,۴۶۰ تومان
۱۳۷,۰۰۰ تومان
لحظاتی خوش در استخر هوابرد بلوار بعثت

لحظاتی خوش در استخر هوابرد

استخر هوابرد
%۴۰
2324
۱۲,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
کارت ۶ جلسه ای استخر قصرالدشت

کارت ۶ جلسه ای استخر

استخر مخابرات فارس
%۲۵
417
۴۹,۵۰۰ تومان
۶۶,۰۰۰ تومان
سانس تفریحی شنا دروازه قرآن

سانس تفریحی شنا

.مجموعه آبی المپیک.
%۲۰
223
۸,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
یک سانس استخر و سونا‍‍ و جکوزی دروازه قرآن

یک سانس استخر و سونا‍‍ و جکوزی

.مجموعه آبی المپیک.
%۱۵
127
۱۷,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
کارت ۱۲ جلسه ای استخر دروازه قرآن

کارت ۱۲ جلسه ای استخر

.مجموعه آبی المپیک.
%۱۵
28
۷۶,۵۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
پکیجی بی نظیر از استخر و سونا و ماساژ بلوار مدرس

پکیجی بی نظیر از استخر و سونا و ماس...

مجموعه استخر برق
%۲۰
24
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
کارت های ۶ و ۱۲ جلسه ای فری تایم فرهنگ شهر

کارت های ۶ و ۱۲ جلسه ای فری تایم

پارک آبی کوثر
%۱۸
43
۱۳۲,۸۴۰ تومان
۱۶۲,۰۰۰ تومان
سانس اختصاصی برای گروه های ۱۳ نفره میدان اطلسی

سانس اختصاصی برای گروه های ۱۳ نفره

هتل آپارتمان جهان نما
%۴۰
79
۱۸۰,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان
بلیط تک جلسه ای استخر٬سونا و جکوزی بلوار مدرس

بلیط تک جلسه ای استخر٬سونا و جکوزی

مجموعه استخر برق
%۳۰
550
۶,۳۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
شنا در تابستان شهرک گلستان

شنا در تابستان

استخر بهاران
%۲۵
1127
۷,۵۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
کارت ۶و ۱۲ جلسه ای استخر ویژه بانوان و آقایان بلوار مدرس

کارت ۶و ۱۲ جلسه ای استخر ویژه بانوا...

مجموعه استخر برق
%۳۵
30
۳۵,۱۰۰ تومان
۵۴,۰۰۰ تومان
تلفیق حس کودکانه به همراه حس زیبای شنا در آب خ ساحلی

تلفیق حس کودکانه به همراه حس زیبای...

استخر مهد گنجینه ها (کودک)
%۱۰
7
۳۴۲,۰۰۰ تومان
۳۸۰,۰۰۰ تومان
حس خوب شنا در هوای گرم تابستانی خیابان بعثت

حس خوب شنا در هوای گرم تابستانی

مجموعه ورزشی حجاب.
%۲۵
16
۴۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
آموزش شنای عمومی خیابان بعثت

آموزش شنای عمومی

مجموعه ورزشی حجاب.
%۲۵
42
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
بلیط تک جلسه ای استخر٬سونا و جکوزی قصرالدشت

بلیط تک جلسه ای استخر٬سونا و جکوزی

استخر مخابرات فارس
%۳۰
2008
۱۷,۵۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
آموزش عمومی شنا مخصوص اقایان بلوار مدرس

آموزش عمومی شنا مخصوص اقایان

مجموعه استخر برق
%۲۰
۱۴۸,۰۰۰ تومان
۱۸۵,۰۰۰ تومان
لحظاتی خوش با سانس استخر کوی زهرا

لحظاتی خوش با سانس استخر

استخر شادزیست
%۴۰
478
۵,۴۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
یک سانس استخر و سونا‍‍ و جکوزی کوی زهرا

یک سانس استخر و سونا‍‍ و جکوزی

استخر شادزیست
%۴۰
251
۱۰,۸۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
کارت ۱۲ جلسه ای استخر کوی زهرا

کارت ۱۲ جلسه ای استخر

استخر شادزیست
%۴۰
8
۶۴,۸۰۰ تومان
۱۰۸,۰۰۰ تومان
استخر و سونا و جکوزی میدان اطلسی

استخر و سونا و جکوزی

هتل آپارتمان جهان نما
%۵۰
109
۲۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
سانس اختصاصی سونا و جکوزی خیابان فردوسی

سانس اختصاصی سونا و جکوزی

هتل آرین
%۶۷
212
۴۹,۵۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
استخر، سونا و جکوزی شهرک گلستان

استخر، سونا و جکوزی

استخر بهاران
%۲۵
913
۱۸,۷۵۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
آموزش خصوصی ۶و ۱۲ جلسه ای قصرالدشت

آموزش خصوصی ۶و ۱۲ جلسه ای

استخر مخابرات فارس
%۱۰
62
۳۱۵,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
کارت ۱۲ جلسه ای استخر قصرالدشت

کارت ۱۲ جلسه ای استخر

استخر مخابرات فارس
%۳۰
810
۹۲,۴۰۰ تومان
۱۳۲,۰۰۰ تومان
استخر،سونا و جکوزی و بدنسازی چمران

استخر،سونا و جکوزی و بدنسازی

مجموعه ورزشی هتل چمران
%۵۰
600
۵۵,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان