استخر , سونا و جکوزی
لحظاتی خوش با سانس استخر کوی زهرا
لحظاتی خوش با سانس استخر استخر شادزیست
%۴۰
14 خرید
۵,۴۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
لحظاتی خوش در استخر هوابرد بلوار بعثت
لحظاتی خوش در استخر هوابرد استخر هوابرد
%۴۰
1834 خرید
۱۲,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
بلیط تک جلسه ای شنا آزاد قصرالدشت
بلیط تک جلسه ای شنا آزاد استخر مخابرات فارس
%۲۸
2003 خرید
۷,۹۲۰ تومان
۱۱,۰۰۰ تومان
یک سانس استخر و سونا‍‍ و جکوزی دروازه قرآن
یک سانس استخر و سونا‍‍ و جکوزی .مجموعه آبی المپیک.
%۱۵
75 خرید
۱۷,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
تجربه لذت بخش شنا کردن شهرک گلستان
تجربه لذت بخش شنا کردن استخر بهاران
%۵۰
706 خرید
۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
سانس اختصاصی سونا و جکوزی خیابان فردوسی
سانس اختصاصی سونا و جکوزی هتل آرین
%۶۷
195 خرید
۴۹,۵۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
کارت های ۶ و ۱۲ جلسه ای فری تایم فرهنگ شهر
کارت های ۶ و ۱۲ جلسه ای فری تایم پارک آبی کوثر
%۱۸
36 خرید
۱۳۲,۸۴۰ تومان
۱۶۲,۰۰۰ تومان
استخر ویژه بانوان ( ۸ الی ۱۴ ظهر) دروازه قرآن
استخر ویژه بانوان ( ۸ الی ۱۴ ظهر) مجموعه ورزشی هتل بزرگ شیراز
%۴۰
188 خرید
۵۱,۰۳۰ تومان
۸۵,۰۵۰ تومان
تلفیق حس کودکانه به همراه حس زیبای شنا در آب خ ساحلی
تلفیق حس کودکانه به همراه حس زیبای شنا در آب استخر مهد گنجینه ها (کودک)
%۱۰
7 خرید
۳۴۲,۰۰۰ تومان
۳۸۰,۰۰۰ تومان
یک سانس استخر و سونا‍‍ و جکوزی کوی زهرا
یک سانس استخر و سونا‍‍ و جکوزی استخر شادزیست
%۴۰
7 خرید
۱۰,۸۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
حس خوب شنا در هوای گرم تابستانی خیابان بعثت
حس خوب شنا در هوای گرم تابستانی مجموعه ورزشی حجاب.
%۲۵
5 خرید
۴۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
بلیط تک جلسه ای استخر٬سونا و جکوزی بلوار مدرس
بلیط تک جلسه ای استخر٬سونا و جکوزی مجموعه استخر برق
%۳۰
323 خرید
۶,۳۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
استخر،سونا و جکوزی و بدنسازی چمران
استخر،سونا و جکوزی و بدنسازی مجموعه ورزشی هتل چمران
%۵۰
452 خرید
۵۵,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
سانس تفریحی شنا دروازه قرآن
سانس تفریحی شنا .مجموعه آبی المپیک.
%۲۰
156 خرید
۸,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
کارت ۶ جلسه ای استخر قصرالدشت
کارت ۶ جلسه ای استخر استخر مخابرات فارس
%۲۵
378 خرید
۴۹,۵۰۰ تومان
۶۶,۰۰۰ تومان
پکیج VIP به همراه هدیه ویژه فرهنگ شهر
پکیج VIP به همراه هدیه ویژه پارک آبی کوثر
%۴۲
188 خرید
۷۹,۴۶۰ تومان
۱۳۷,۰۰۰ تومان
آموزش شنای عمومی خیابان بعثت
آموزش شنای عمومی مجموعه ورزشی حجاب.
%۲۵
9 خرید
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
استخر ویژه آقایان ( ۸ صبح الی ۱۴) دروازه قرآن
استخر ویژه آقایان ( ۸ صبح الی ۱۴) مجموعه ورزشی هتل بزرگ شیراز
%۴۰
114 خرید
۵۶,۴۰۷ تومان
۹۴,۰۱۲ تومان
آموزش خصوصی ۶و ۱۲ جلسه ای قصرالدشت
آموزش خصوصی ۶و ۱۲ جلسه ای استخر مخابرات فارس
38 خرید
۱۶۱,۰۰۰ تومان
۱۷۵,۰۰۰ تومان
کارت ۱۲ جلسه ای استخر قصرالدشت
کارت ۱۲ جلسه ای استخر استخر مخابرات فارس
%۳۰
774 خرید
۹۲,۴۰۰ تومان
۱۳۲,۰۰۰ تومان
پکیجی بی نظیر از استخر و سونا و ماساژ بلوار مدرس
پکیجی بی نظیر از استخر و سونا و ماساژ مجموعه استخر برق
%۲۰
20 خرید
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
کارت ۶و ۱۲ جلسه ای استخر ویژه بانوان و آقایان بلوار مدرس
کارت ۶و ۱۲ جلسه ای استخر ویژه بانوان و آقایان مجموعه استخر برق
%۳۵
20 خرید
۳۵,۱۰۰ تومان
۵۴,۰۰۰ تومان
بلیط تک جلسه ای استخر٬سونا و جکوزی قصرالدشت
بلیط تک جلسه ای استخر٬سونا و جکوزی استخر مخابرات فارس
%۳۰
1665 خرید
۱۷,۵۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
کارت ۱۲ جلسه ای استخر کوی زهرا
کارت ۱۲ جلسه ای استخر استخر شادزیست
%۴۰
0 خرید
۶۴,۸۰۰ تومان
۱۰۸,۰۰۰ تومان
کارت ۱۲ جلسه ای استخر دروازه قرآن
کارت ۱۲ جلسه ای استخر .مجموعه آبی المپیک.
%۱۵
19 خرید
۷۶,۵۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
آموزش عمومی شنا مخصوص اقایان بلوار مدرس
آموزش عمومی شنا مخصوص اقایان مجموعه استخر برق
%۲۰
0 خرید
۱۴۸,۰۰۰ تومان
۱۸۵,۰۰۰ تومان