تخفیف مورد نظر شما به اتمام رسیده.

تخفیف های مرتبط ...

ماساژ و آب درمانی
مشاهده تخفیف های بیشتر

انواع ماساژ آقایان و بانوان باشگاه ورزشی و سلامت هفت یازده

%۷۰
42 خرید
۲۴,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان

انواع ماساژ ریلکسی (بانوان) کلینیک فیزیوتراپی پارسا مهر

%۵۰
75 خرید
۲۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان

پکیج ماساژ ویژه مرکز ماساژ مایورا

%۶۰
52 خرید
۸۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان

ورزش در آب و تسکین درد باشگاه ورزش در آب بعثت

%۴۷
217 خرید
۴۵,۰۵۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان

حس خوب ریلکسی با ماساژ کل بدن مرکز سلامت نگر الوند

%۴۰
283 خرید
۳۹,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان

پاکسازی گیاهی مرکز ماساژ مایورا

%۵۰
9 خرید
۴۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان

ماساژ ریلکسی مرکز ماساژ تابان

%۴۰
13 خرید
۶۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان

آبرسانی عمقی صورت مرکز ماساژ مایورا

%۵۰
10 خرید
۴۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان

ماساژ میکس ( سنگ داغ و چوب بامبو و... ) مرکز ماساژ مایورا

%۵۶
24 خرید
۱۱۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان

ماساژ کل بدن مرکز ماساژ هتل آرین

%۶۰
50 خرید
۶۰,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان

ماساژ درمانی و رفع گرفتگی عضله کلینیک فیزیوتراپی پارسا مهر

%۵۰
3 خرید
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۸۰,۰۰۰ تومان

ماساژ ریلکسی یا چوب بامبو مرکز ماساژ لاوین

%۲۴
4 خرید
۴۵,۶۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان

سه نوع ماساژ متفاوت مرکز ماساژ هتل جام جم

%۳۰
223 خرید
۷۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ماساژ شکلات و روغن گیاهی مرکز ماساژ مایورا

%۴۵
5 خرید
۱۳۷,۵۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان

ماساژ صورت مرکز ماساژ مایورا

%۴۳
1 خرید
۳۹,۹۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان

ماساژ درمانی مرکز ماساژ مایورا

%۳۴
12 خرید
۹۹,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان

جوانی و لطافت پوست با میکرودرم مرکز ماساژ مایورا

%۴۲
1 خرید
۶۹,۶۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان

ماساژ ورزشی درمانی ویژه آقایان مرکز فیزیوتراپی دامون (ماساژ آقایان)

%۳۳
17 خرید
۱۰۰,۵۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پاکسازی صورت و گردن ویژه آقایان مرکز ماساژ هتل جام جم

%۵۰
17 خرید
۵۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان

انواع ماساژ ویژه آقایان کلینیک فیزیوتراپی پارسا مهر

%۳۵
8 خرید
۵۲,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان

ماساژ سنگ و حوله داغ مرکز ماساژ مایورا

%۵۰
4 خرید
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان