ماساژ و آب درمانی
ماساژ درمانی و ریلکسی ویژه بانوان معالی آباد

ماساژ درمانی و ریلکسی ویژه بانوان

کلینیک فیزیوتراپی پارسا مهر
%۵۰
49
۳۳,۰۰۰ تومان
۶۶,۰۰۰ تومان
آرامشی بی نظیر با انواع ماساژها فرهنگشهر

آرامشی بی نظیر با انواع ماساژها

مرکز ماساژ ویولت
%۵۰
2
۲۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
آب درمانی وماساژ ریلکسی بلوار بعثت

آب درمانی وماساژ ریلکسی

مرکز آب درمانی بعثت
%۴۰
7
۳۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
آرامش عمیق با انوع ماساژ قصردشت

آرامش عمیق با انوع ماساژ

مطب دکتر زایجانی
%۳۰
36
۳۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
پکیج ویژه واستثنایی ماساژ حرفه ای صورت فرهنگ شهر

پکیج ویژه واستثنایی ماساژ حرفه ای ص...

مرکز فیزیوتراپی دامون
%۴۲
9
۳۷,۷۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
خدمات ماساژ پا با دستگاه معالی آباد

خدمات ماساژ پا با دستگاه

کلینیک فیزیوتراپی پارسا مهر
%۵۰
6
۴۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
حس آرامش عمیق با آب درمانی ویژه آقایان بلوار مدرس

حس آرامش عمیق با آب درمانی ویژه آقا...

مجموعه استخر برق
%۲۰
21
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
ریلکس و آرام شوید با انواع خدمات ماساژ بلوار مدرس

ریلکس و آرام شوید با انواع خدمات ما...

مجموعه استخر برق
%۲۰
7
۲۴,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
حس خوب آرامش با ماساژ میکس بلوار چمران

حس خوب آرامش با ماساژ میکس

بخش ماساژ استخر انقلاب
%۲۵
14
۳۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
سه نوع ماساژ متفاوت خیابان رودکی

سه نوع ماساژ متفاوت

مرکز ماساژ هتل جام جم
%۳۰
117
۷۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان