ماساژ و آب درمانی
خدمات ماساژ پا با دستگاه معالی آباد
خدمات ماساژ پا با دستگاه کلینیک فیزیوتراپی پارسا مهر
%۵۰
5 خرید
۴۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
ریلکس و آرام شوید با انواع خدمات ماساژ بلوار مدرس
ریلکس و آرام شوید با انواع خدمات ماساژ مجموعه استخر برق
%۲۰
7 خرید
۲۴,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
حس خوب آرامش با ماساژ میکس بلوار چمران
حس خوب آرامش با ماساژ میکس بخش ماساژ استخر انقلاب
%۳۰
15 خرید
۲۸,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
آرامش عمیق با انواع ماساژ بلوار عدالت
آرامش عمیق با انواع ماساژ درمانگاه ارژن
%۷۳
0 خرید
۴۰,۵۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
حس آرامش عمیق با آب درمانی ویژه آقایان بلوار مدرس
حس آرامش عمیق با آب درمانی ویژه آقایان مجموعه استخر برق
%۲۰
15 خرید
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
ریلکسی و شادابی با ماساژ درمانی فرهنگ شهر
ریلکسی و شادابی با ماساژ درمانی مرکز فیزیوتراپی دامون
%۳۴
269 خرید
۳۳,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
آرامش عمیق با انوع ماساژ فلکه هنگ
آرامش عمیق با انوع ماساژ مطب دکتر قنبری
%۳۷
0 خرید
۲۵,۲۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
ماساژ درمانی و ریلکسی ویژه بانوان معالی آباد
ماساژ درمانی و ریلکسی ویژه بانوان کلینیک فیزیوتراپی پارسا مهر
%۵۰
39 خرید
۳۳,۰۰۰ تومان
۶۶,۰۰۰ تومان
سه نوع ماساژ متفاوت خیابان رودکی
سه نوع ماساژ متفاوت مرکز ماساژ هتل جام جم
%۳۰
112 خرید
۷۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
آرامش عمیق با انوع ماساژ قصردشت
آرامش عمیق با انوع ماساژ مطب دکتر زایجانی
%۳۰
30 خرید
۳۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان