آرامش عمیق با انوع ماساژ
مطب دکتر زایجانی
قصردشت
7 خرید انجام شده است.
ثانیه دقیقه ساعت روز
%۳۰
۵۰,۰۰۰ تومان ۳۵,۰۰۰ تومان
استخر و مجموعه آبی
سونا و جکوزی مجموعه گرینلند شهر صدرا
سونا و جکوزی مجموعه گرینلند اسپا گرینلند
%۵۰
210 خرید
۲۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
سانس اختصاصی استخر برای گروه های ۱۰ نفره خیابان رودکی
سانس اختصاصی استخر برای گروه های ۱۰ نفره هتل کریم خان
%۴۰
5 خرید
۱۸۰,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان
لحظاتی خوش در استخر هوابرد بلوار بعثت
لحظاتی خوش در استخر هوابرد استخر هوابرد
%۶۲
601 خرید
۸,۳۶۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
یک سانس استخر همراه با آرامش و تندرستی خیابان رودکی
یک سانس استخر همراه با آرامش و تندرستی هتل کریم خان
%۳۴
29 خرید
۱۹,۸۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
هیجان و بازی نا محدود در پارک آبی فرهنگ شهر
هیجان و بازی نا محدود در پارک آبی پارک آبی کوثر
%۲۲
845 خرید
۱۹,۵۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
آرامش عمیق با انوع ماساژ ذوالنوار شرقی
آرامش عمیق با انوع ماساژ مرکز زیبایی و ماساژ مریلا
%۶۸
1 خرید
۴۸,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
استخر،سونا و جکوزی چمران
استخر،سونا و جکوزی مجموعه ورزشی هتل چمران
%۳۸
1445 خرید
۴۹,۶۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
سه نوع ماساژ متفاوت خیابان رودکی
سه نوع ماساژ متفاوت مرکز ماساژ هتل جام جم
%۳۰
84 خرید
۷۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
رفع خستگی و استرس های روزانه معالی آباد
رفع خستگی و استرس های روزانه سالن زیبایی پریا نوروزی
%۵۰
46 خرید
۲۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
پکیج VIP به همراه هدیه ویژه فرهنگ شهر
پکیج VIP به همراه هدیه ویژه پارک آبی کوثر
%۴۲
91 خرید
۷۹,۴۶۰ تومان
۱۳۷,۰۰۰ تومان
احساس ریلکسی و آرامش با دکتر فیش فرهنگ شهر
احساس ریلکسی و آرامش با دکتر فیش پارک آبی کوثر
%۴۰
42 خرید
۱۷,۱۰۰ تومان
۲۸,۵۰۰ تومان
آرامش عمیق با انوع ماساژ قصردشت
آرامش عمیق با انوع ماساژ مطب دکتر زایجانی
%۳۰
7 خرید
۳۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
سانس تفریحی شنا دروازه قرآن
سانس تفریحی شنا .مجموعه آبی المپیک.
%۱۸
953 خرید
۶,۵۶۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
یک سانس استخر و سونا‍‍ و جکوزی دروازه قرآن
یک سانس استخر و سونا‍‍ و جکوزی .مجموعه آبی المپیک.
%۱۸
2049 خرید
۱۳,۱۲۰ تومان
۱۶,۰۰۰ تومان
خدمات ماساژ پا با دستگاه معالی آباد
خدمات ماساژ پا با دستگاه کلینیک فیزیوتراپی پارسا مهر
%۵۰
0 خرید
۴۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
کارت ۶ و ۱۲ جلسه ای المپیک دروازه قرآن
کارت ۶ و ۱۲ جلسه ای المپیک .مجموعه آبی المپیک.
%۱۲
273 خرید
۳۵,۲۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان