استخر و مجموعه آبی
ماساژ درمانی و ریلکسی ویژه بانوان معالی آباد
ماساژ درمانی و ریلکسی ویژه بانوان کلینیک فیزیوتراپی پارسا مهر
%۵۰
29 خرید
۴۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
آرامش عمیق با انوع ماساژ ذوالنوار شرقی
آرامش عمیق با انوع ماساژ مرکز زیبایی و ماساژ مریلا
%۶۸
0 خرید
۴۸,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
خدمات ماساژ پا با دستگاه معالی آباد
خدمات ماساژ پا با دستگاه کلینیک فیزیوتراپی پارسا مهر
%۵۰
0 خرید
۴۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
احساس ریلکسی و آرامش با دکتر فیش فرهنگ شهر
احساس ریلکسی و آرامش با دکتر فیش پارک آبی کوثر
%۴۰
36 خرید
۱۷,۱۰۰ تومان
۲۸,۵۰۰ تومان
 هیجان و بازی نا محدود در پارک آبی فرهنگ شهر
هیجان و بازی نا محدود در پارک آبی پارک آبی کوثر
%۲۲
788 خرید
۱۹,۵۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
کارت ۶ و ۱۲ جلسه ای المپیک دروازه قرآن
کارت ۶ و ۱۲ جلسه ای المپیک .مجموعه آبی المپیک.
%۱۲
268 خرید
۳۵,۲۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
یک سانس استخر و سونا‍‍ و جکوزی دروازه قرآن
یک سانس استخر و سونا‍‍ و جکوزی .مجموعه آبی المپیک.
%۱۸
2011 خرید
۱۳,۱۲۰ تومان
۱۶,۰۰۰ تومان
هیجان همراه با آرامش و تندرستی میدان اطلسی
هیجان همراه با آرامش و تندرستی هتل آپارتمان جهان نما
%۴۲
212 خرید
۲۹,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
کارت ۶ و ۱۲ جلسه ای شنا قصرالدشت
کارت ۶ و ۱۲ جلسه ای شنا استخر مخابرات فارس
%۳۵
769 خرید
۳۹,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
بلیط تک جلسه ای شنا آزاد قصرالدشت
بلیط تک جلسه ای شنا آزاد استخر مخابرات فارس
%۳۰
1365 خرید
۷,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
بلیط تک جلسه ای استخر٬سونا و جکوزی قصرالدشت
بلیط تک جلسه ای استخر٬سونا و جکوزی استخر مخابرات فارس
%۳۶
1154 خرید
۱۶,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
سانس اختصاصی سونا و جکوزی پل باغ صفا
سانس اختصاصی سونا و جکوزی سونا و جکوزی هتل آرین
%۶۷
158 خرید
۴۹,۵۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
لحظاتی خوش در استخر هوابرد بلوار بعثت
لحظاتی خوش در استخر هوابرد استخر هوابرد
%۶۲
510 خرید
۸,۳۶۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
سانس اختصاصی استخر برای گروه های ۱۳ نفره میدان اطلسی
سانس اختصاصی استخر برای گروه های ۱۳ نفره هتل آپارتمان جهان نما
%۳۸
97 خرید
۲۴۸,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
پکیج VIP به همراه هدیه ویژه فرهنگ شهر
پکیج VIP به همراه هدیه ویژه پارک آبی کوثر
%۴۲
84 خرید
۷۹,۴۶۰ تومان
۱۳۷,۰۰۰ تومان