بلیط تک جلسه ای استخر٬سونا و جکوزی
استخر مخابرات فارس
قصرالدشت
1665 خرید انجام شده است.
ثانیه دقیقه ساعت روز
%۳۰
۲۵,۰۰۰ تومان ۱۷,۵۰۰ تومان
استخر و مجموعه آبی
لحظاتی خوش در استخر هوابرد بلوار بعثت
لحظاتی خوش در استخر هوابرد استخر هوابرد
%۴۰
1834 خرید
۱۲,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
کارت ۱۲ جلسه ای استخر دروازه قرآن
کارت ۱۲ جلسه ای استخر .مجموعه آبی المپیک.
%۱۵
19 خرید
۷۶,۵۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
بلیط تک جلسه ای استخر٬سونا و جکوزی قصرالدشت
بلیط تک جلسه ای استخر٬سونا و جکوزی استخر مخابرات فارس
%۳۰
1665 خرید
۱۷,۵۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
آموزش خصوصی ۶و ۱۲ جلسه ای قصرالدشت
آموزش خصوصی ۶و ۱۲ جلسه ای استخر مخابرات فارس
38 خرید
۱۶۱,۰۰۰ تومان
۱۷۵,۰۰۰ تومان
استخر ویژه آقایان ( ۸ صبح الی ۱۴) دروازه قرآن
استخر ویژه آقایان ( ۸ صبح الی ۱۴) مجموعه ورزشی هتل بزرگ شیراز
%۴۰
114 خرید
۵۶,۴۰۷ تومان
۹۴,۰۱۲ تومان
سانس تفریحی شنا دروازه قرآن
سانس تفریحی شنا .مجموعه آبی المپیک.
%۲۰
156 خرید
۸,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
کارت ۶ جلسه ای استخر قصرالدشت
کارت ۶ جلسه ای استخر استخر مخابرات فارس
%۲۵
378 خرید
۴۹,۵۰۰ تومان
۶۶,۰۰۰ تومان
یک سانس استخر و سونا‍‍ و جکوزی دروازه قرآن
یک سانس استخر و سونا‍‍ و جکوزی .مجموعه آبی المپیک.
%۱۵
75 خرید
۱۷,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
کارت های ۶ و ۱۲ جلسه ای فری تایم فرهنگ شهر
کارت های ۶ و ۱۲ جلسه ای فری تایم پارک آبی کوثر
%۱۸
36 خرید
۱۳۲,۸۴۰ تومان
۱۶۲,۰۰۰ تومان
کارت ۱۲ جلسه ای استخر قصرالدشت
کارت ۱۲ جلسه ای استخر استخر مخابرات فارس
%۳۰
774 خرید
۹۲,۴۰۰ تومان
۱۳۲,۰۰۰ تومان
پکیج VIP به همراه هدیه ویژه فرهنگ شهر
پکیج VIP به همراه هدیه ویژه پارک آبی کوثر
%۴۲
188 خرید
۷۹,۴۶۰ تومان
۱۳۷,۰۰۰ تومان
بلیط تک جلسه ای شنا آزاد قصرالدشت
بلیط تک جلسه ای شنا آزاد استخر مخابرات فارس
%۲۸
2003 خرید
۷,۹۲۰ تومان
۱۱,۰۰۰ تومان
حس خوب آرامش با ماساژ میکس بلوار چمران
حس خوب آرامش با ماساژ میکس بخش ماساژ استخر انقلاب
%۲۵
0 خرید
۳۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
لحظاتی خوش با سانس استخر کوی زهرا
لحظاتی خوش با سانس استخر استخر شادزیست
%۴۰
14 خرید
۵,۴۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
ریلکسی و شادابی با ماساژ درمانی فرهنگ شهر
ریلکسی و شادابی با ماساژ درمانی مرکز فیزیوتراپی دامون
%۳۴
272 خرید
۳۳,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
ماساژ درمانی و ریلکسی ویژه بانوان معالی آباد
ماساژ درمانی و ریلکسی ویژه بانوان کلینیک فیزیوتراپی پارسا مهر
%۵۰
39 خرید
۳۳,۰۰۰ تومان
۶۶,۰۰۰ تومان
آرامش عمیق با انوع ماساژ فلکه هنگ
آرامش عمیق با انوع ماساژ مطب دکتر قنبری
%۳۷
0 خرید
۲۵,۲۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
تجربه لذت بخش شنا کردن شهرک گلستان
تجربه لذت بخش شنا کردن استخر بهاران
%۵۰
706 خرید
۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
سانس اختصاصی سونا و جکوزی خیابان فردوسی
سانس اختصاصی سونا و جکوزی هتل آرین
%۶۷
195 خرید
۴۹,۵۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
استخر ویژه بانوان ( ۸ الی ۱۴ ظهر) دروازه قرآن
استخر ویژه بانوان ( ۸ الی ۱۴ ظهر) مجموعه ورزشی هتل بزرگ شیراز
%۴۰
188 خرید
۵۱,۰۳۰ تومان
۸۵,۰۵۰ تومان
تلفیق حس کودکانه به همراه حس زیبای شنا در آب خ ساحلی
تلفیق حس کودکانه به همراه حس زیبای شنا در آب استخر مهد گنجینه ها (کودک)
%۱۰
7 خرید
۳۴۲,۰۰۰ تومان
۳۸۰,۰۰۰ تومان
یک سانس استخر و سونا‍‍ و جکوزی کوی زهرا
یک سانس استخر و سونا‍‍ و جکوزی استخر شادزیست
%۴۰
7 خرید
۱۰,۸۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
حس خوب شنا در هوای گرم تابستانی خیابان بعثت
حس خوب شنا در هوای گرم تابستانی مجموعه ورزشی حجاب.
%۲۵
5 خرید
۴۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
بلیط تک جلسه ای استخر٬سونا و جکوزی بلوار مدرس
بلیط تک جلسه ای استخر٬سونا و جکوزی مجموعه استخر برق
%۳۰
323 خرید
۶,۳۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
استخر،سونا و جکوزی و بدنسازی چمران
استخر،سونا و جکوزی و بدنسازی مجموعه ورزشی هتل چمران
%۵۰
452 خرید
۵۵,۰۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان
سه نوع ماساژ متفاوت خیابان رودکی
سه نوع ماساژ متفاوت مرکز ماساژ هتل جام جم
%۳۰
113 خرید
۷۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
حس خوب آرامش با ماساژ میکس
بلوار چمران
حس خوب آرامش با ماساژ میکس بخش ماساژ استخر انقلاب
%۳۰
20 خرید
۲۸,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
آموزش شنای عمومی خیابان بعثت
آموزش شنای عمومی مجموعه ورزشی حجاب.
%۲۵
9 خرید
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
خدمات ماساژ پا با دستگاه معالی آباد
خدمات ماساژ پا با دستگاه کلینیک فیزیوتراپی پارسا مهر
%۵۰
5 خرید
۴۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
آرامش عمیق با انوع ماساژ قصردشت
آرامش عمیق با انوع ماساژ مطب دکتر زایجانی
%۳۰
34 خرید
۳۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
پکیجی بی نظیر از استخر و سونا و ماساژ بلوار مدرس
پکیجی بی نظیر از استخر و سونا و ماساژ مجموعه استخر برق
%۲۰
20 خرید
۲۸,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
کارت ۶و ۱۲ جلسه ای استخر ویژه بانوان و آقایان بلوار مدرس
کارت ۶و ۱۲ جلسه ای استخر ویژه بانوان و آقایان مجموعه استخر برق
%۳۵
20 خرید
۳۵,۱۰۰ تومان
۵۴,۰۰۰ تومان
ریلکس و آرام شوید با انواع خدمات ماساژ بلوار مدرس
ریلکس و آرام شوید با انواع خدمات ماساژ مجموعه استخر برق
%۲۰
7 خرید
۲۴,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
آرامش عمیق با انواع ماساژ بلوار عدالت
آرامش عمیق با انواع ماساژ درمانگاه ارژن
%۷۳
0 خرید
۴۰,۵۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
حس آرامش عمیق با آب درمانی ویژه آقایان بلوار مدرس
حس آرامش عمیق با آب درمانی ویژه آقایان مجموعه استخر برق
%۲۰
15 خرید
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
کارت ۱۲ جلسه ای استخر کوی زهرا
کارت ۱۲ جلسه ای استخر استخر شادزیست
%۴۰
0 خرید
۶۴,۸۰۰ تومان
۱۰۸,۰۰۰ تومان
پکیج ویژه واستثنایی ماساژ حرفه ای صورت فرهنگ شهر
پکیج ویژه واستثنایی ماساژ حرفه ای صورت مرکز فیزیوتراپی دامون
%۴۲
5 خرید
۳۷,۷۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
آموزش عمومی شنا مخصوص اقایان بلوار مدرس
آموزش عمومی شنا مخصوص اقایان مجموعه استخر برق
%۲۰
0 خرید
۱۴۸,۰۰۰ تومان
۱۸۵,۰۰۰ تومان