تناسب اندام با رشته ورزشی جدید و جذاب TRX ویژه آقایان
باشگاه علوی
فلکه گاز
43 خرید انجام شده است.
ثانیه دقیقه ساعت روز
%۱۰
۱۵۰,۰۰۰ تومان ۱۳۵,۰۰۰ تومان

تخفیف مورد نظر شما به اتمام رسیده.

تخفیف های مرتبط ...

باشگاه های ورزشی
مشاهده تخفیف های بیشتر

جشنواره ۸۰ درصدی تی آر ایکس و ایروبیک کرانچ باشگاه بدنسازی نیما

%۸۰
20 خرید
۲,۱۶۰ تومان
۱۰,۸۰۰ تومان

پکیج ویژه آموزش باله (نوجوانان و بزرگسالان) و مادر و کودک باشگاه تناسب اندام پرتو زندگی

%۶۷
18 خرید
۹۹,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان

جشنواره باشگاهی TRX، یوگا و چربی سوزی با ۸۰٪ تخفیف باشگاه تناسب اندام پرتو زندگی

%۸۰
31 خرید
۴,۴۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان

لاغری و تناسب اندام با بدنسازی باشگاه بدنسازی نیما

%۲۴
19 خرید
۹۸,۸۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان

کاهش وزن و سوزاندن کالری با ورزش اسپینینگ مجموعه ورزشی حجاب

%۲۰
22 خرید
۹۲,۰۰۰ تومان
۱۱۵,۰۰۰ تومان

یوگا باعث تقویت روح و جسم باشگاه یوگا ستایا

73 خرید
۵۸,۸۰۰ تومان
۸۴,۰۰۰ تومان

تناسب اندام با بدنسازی باشگاه ورزشی و سلامت هفت یازده

%۵۰
5 خرید
۵۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان

دوره بدنسازی بصورت تخصصی زیر نظر بهترین مربیان باشگاه ورزشی آراد

%۴۰
231 خرید
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان

برای آرامش و شادی ات سرمایه گذاری کن ! باشگاه یوگا طراوت شهر راز

%۲۰
33 خرید
۸۱,۶۰۰ تومان
۱۰۲,۰۰۰ تومان

ورزش جذاب تی آر ایکس ( TRX ) بانوان باشگاه بدنسازی نیما

%۲۴
4 خرید
۱۴۹,۷۲۰ تومان
۱۹۷,۰۰۰ تومان

افزایش قدرت بدنی با ورزش پیلاتس باشگاه یوگا نشاط گستر

%۵۰
34 خرید
۶۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان

یوگا,سلامت جسم و ذهن و تناسب اندام باشگاه یوگا آرامیس

%۳۰
38 خرید
۵۹,۵۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان

تلفیق TRX و پیلاتس بانوان( تخفیف ویژه) باشگاه یوگا نشاط گستر

%۵۰
13 خرید
۷۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰,۰۰۰ تومان

جشنواره تخفیف رشته های ورزشی ۸۰ درصدی باشگاه فوق تخصصی نان استاپ (Non stop)

%۸۰
3 خرید
۷,۵۰۰ تومان
۳۷,۵۰۰ تومان

چربی سوزی و لاغری باشگاه تناسب اندام پرتو زندگی

%۶۷
7 خرید
۹۹,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان

تناسب اندام با ورزش پیلاتس باشگاه تناسب اندام پرتو زندگی

%۴۶
15 خرید
۶۴,۸۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان

ورزش کششی و استقامتی TRX باشگاه تناسب اندام پرتو زندگی

%۵۶
3 خرید
۹۶,۸۰۰ تومان
۲۲۰,۰۰۰ تومان

آموزش خصوصی و عمومی تنیس زمین تنیس علوم پزشکی

%۴۰
9 خرید
۷۲,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان

دوره ریتمیک پیشرفته باشگاه ورزشی زیتون

%۲۰
29 خرید
۸۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ورزش جذاب ایروبیک پیشرفته باشگاه فوق تخصصی نان استاپ (Non stop)

%۳۵
13 خرید
۹۷,۵۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان

دفاع شخصی بانوان ورزشهای رزمی بانوان فجر

%۴۰
16 خرید
۴۲,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان

انواع TRX باشگاه ورزشی و سلامت هفت یازده

%۵۰
1 خرید
۷۰,۰۰۰ تومان
۱۴۰,۰۰۰ تومان

انواع ایروبیک باشگاه ورزشی و سلامت هفت یازده

%۵۰
2 خرید
۶۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان

دفاع شخصی ویژه بانوان باشگاه فوق تخصصی نان استاپ (Non stop)

%۵۰
۷۵,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان

تناسب اندام با رشته ورزشی جدید و جذاب TRX ویژه آقایان باشگاه علوی

43 خرید
۱۳۵,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان

کلاس یوگا باشگاه تناسب اندام پرتو زندگی

%۳۶
5 خرید
۶۴,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان

افزایش تمرکز با یوگا باشگاه ورزشی و سلامت هفت یازده

%۵۰
1 خرید
۶۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان

ورزش هیجان انگیز و شاد شافل باشگاه ورزشی زیتون

%۲۷
59 خرید
۸۰,۳۰۰ تومان
۱۱۰,۰۰۰ تومان

کلاس فیوژن فیتنس ورزش رزمی ریتمیک باشگاه تناسب اندام پرتو زندگی

%۳۴
3 خرید
۹۹,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پکیج ویژه TRX آقایان باشگاه بدنسازی نیما

%۲۷
۲۱۹,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان

ثبت نام دوره سه ماهه آموزشی فوتبال مجموعه ورزشی بارانا

%۲۵
7 خرید
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان

آرامش و ریلکسی با ورزش یوگا پیشرفته باشگاه یوگا نشاط گستر

%۵۰
173 خرید
۵۱,۰۰۰ تومان
۱۰۲,۰۰۰ تومان

ورزش یوگا ویژه آقایان باشگاه یوگا نشاط گستر

%۵۰
39 خرید
۴۲,۵۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان

ورزش رزمی تای چی باشگاه تناسب اندام پرتو زندگی

%۳۴
1 خرید
۹۹,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان

تناسب اندام با ایروبیک (سانس صبح) باشگاه فوق تخصصی نان استاپ (Non stop)

%۳۵
۹۷,۵۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان

ورزش مهیج TRX بانوان (سانس صبح) باشگاه فوق تخصصی نان استاپ (Non stop)

%۳۵
4 خرید
۹۷,۵۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان

تناسب اندام با رشته ورزشی جدید و جذاب TRX باشگاه ورزشی آراد

%۵۰
61 خرید
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۸۰,۰۰۰ تومان

ایجاد نشاط با ورزش ایروبیک و آمادگی جسمانی باشگاه ورزشی آراد

%۵۰
6 خرید
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۸۰,۰۰۰ تومان

تناسب اندام با بدنسازی مجموعه ورزشی آراد فاخر

%۵۰
12 خرید
۶۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان

ورزش جذاب ایروبیک و ایروبیک پیشرفته مجموعه ورزشی آراد فاخر

%۵۰
6 خرید
۷۵,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان