باشگاه های ورزشی
پکیج تضمینی لاغری و تناسب اندام رحمت آباد
پکیج تضمینی لاغری و تناسب اندام باشگاه ورزشی آراد
%۵۰
0 خرید
۱۷۵,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
رسیدن به آرامش ذهنی با ورزش یوگا خیابان وصال
رسیدن به آرامش ذهنی با ورزش یوگا باشگاه ورزشی سارا
%۴۰
9 خرید
۳۸,۴۰۰ تومان
۶۴,۰۰۰ تومان
لاغری موضعی شکم و پهلو با ورزش ریوابس فرهنگ شهر
لاغری موضعی شکم و پهلو با ورزش ریوابس باشگاه ورزشی پرهام
%۳۵
96 خرید
۴۵,۵۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
پکیج ویژه لاغری فرهنگ شهر
پکیج ویژه لاغری باشگاه ورزشی پرهام
%۴۰
1 خرید
۷۲,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
بدنسازی و استفاده از سونا و جکوزی رحمت آباد
بدنسازی و استفاده از سونا و جکوزی باشگاه ورزشی آراد
%۵۰
143 خرید
۷۵,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
دوره بدنسازی بصورت پیشرفته ویژه آقایان معالی آباد
دوره بدنسازی بصورت پیشرفته ویژه آقایان باشگاه الماس
%۴۶
107 خرید
۷۰,۲۰۰ تومان
۱۳۰,۰۰۰ تومان
تناسب اندام با ورزش TRX رحمت آباد
تناسب اندام با ورزش TRX باشگاه ورزشی آراد
%۳۵
4 خرید
۱۱۷,۰۰۰ تومان
۱۸۰,۰۰۰ تومان
داشتن اندام زیبا و ایده ال خیابان وصال
داشتن اندام زیبا و ایده ال باشگاه ورزشی سارا
%۴۰
14 خرید
۴۸,۶۰۰ تومان
۸۱,۰۰۰ تومان
بررسی وضعیت بدن معالی آباد
بررسی وضعیت بدن کلینیک فیزیوتراپی پارسا مهر
%۷۸
25 خرید
۴۴,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
ورزش یوگا ویژه آقایان ذوالانوار شرقی
ورزش یوگا ویژه آقایان باشگاه یوگا نشاط گستر
%۵۰
39 خرید
۳۲,۰۰۰ تومان
۶۴,۰۰۰ تومان
ورزش مهیج و مفرح فوتبال حبابی پشت باغ جنت
ورزش مهیج و مفرح فوتبال حبابی مجموعه ورزشی ایثار
%۷۰
8 خرید
۹,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
آرامش و ریلکسی با ورزش یوگا ذوالانوار شرقی
آرامش و ریلکسی با ورزش یوگا باشگاه یوگا نشاط گستر
%۵۰
240 خرید
۳۲,۰۰۰ تومان
۶۴,۰۰۰ تومان
ورزش هیجانی کانگو جامپ خیابان قصرالدشت
ورزش هیجانی کانگو جامپ باشگاه ورزشی فینال
%۶۰
22 خرید
۱۴۴,۰۰۰ تومان
۳۶۰,۰۰۰ تومان
ورزش ریتمیک و شاد بادی فیت خیابان وصال
ورزش ریتمیک و شاد بادی فیت باشگاه ورزشی سارا
%۵۰
24 خرید
۴۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
پکیج بدنسازی و لاغری ویژه بانوان خیابان قصرالدشت
پکیج بدنسازی و لاغری ویژه بانوان باشگاه ورزشی فینال
%۵۰
23 خرید
۱۲۵,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان