کربوکسی تراپی و پلاسما جت
فرم دهی بینی با دستگاه پلاسما جت معالی آباد
فرم دهی بینی با دستگاه پلاسما جت مطب دکتر جوانمردی
%۳۳
0 خرید
۱۰۰,۵۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
رفع تيرگی و چروک زير چشم با كربوكسی تراپی معالی آباد
رفع تيرگی و چروک زير چشم با كربوكسی تراپی مطب دکتر اسما ده بزرگی
%۷۵
58 خرید
۱۵,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
رفع سیاهی٬خطوط و پف دور چشم بلوار پاسارگاد
رفع سیاهی٬خطوط و پف دور چشم مطب دکتر بهرام امیری
%۷۰
13 خرید
۴۸,۰۰۰ تومان
۱۶۰,۰۰۰ تومان
رفع افتادگی پلک با دستگاه پلکسر پلاسما بلوار عدالت
رفع افتادگی پلک با دستگاه پلکسر پلاسما درمانگاه ارژن
%۶۹
0 خرید
۱۰۲,۳۰۰ تومان
۳۳۰,۰۰۰ تومان
خداحافظی با غبغب و افتادگی پوست معالی آباد
خداحافظی با غبغب و افتادگی پوست دکتر سعید روزبهانی
%۷۰
139 خرید
۵۱,۰۰۰ تومان
۱۷۰,۰۰۰ تومان
جوانسازی به روش کربوکس تراپی ایمان شمالی
جوانسازی به روش کربوکس تراپی مطب دکتر شهلا پژوهش
%۶۰
11 خرید
۴۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان