نامزدی٬عقد٬حنابندان وعروس
پکیج ویژه عقد و حنابندان معالی آباد
پکیج ویژه عقد و حنابندان سالن زیبایی ملکه شب
%۶۲
5 خرید
۱۳۳,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
در شب رویایی زیبا شوید شهید آقایی
در شب رویایی زیبا شوید سالن زیبایی صنم ( پگاه حسینی)‌
%۴۷
14 خرید
۵۳۰,۰۰۰ تومان
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تخفیف ویژه عروس ستارخان
تخفیف ویژه عروس سالن عروس اشرفیه
%۵۰
10 خرید
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
پکیج ویژه عقد و حنابندان شهید آقایی
پکیج ویژه عقد و حنابندان سالن زیبایی صنم ( پگاه حسینی)‌
%۶۵
69 خرید
۱۴۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
پکیج ویژه عقد و حنابندان سالن مرجان معالی اباد
پکیج ویژه عقد و حنابندان سالن مرجان سالن زیبایی عروس مرجان
%۶۲
0 خرید
۱۳۳,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
پکیج ویژه عروس سالن مرجان معالی اباد
پکیج ویژه عروس سالن مرجان سالن زیبایی عروس مرجان
%۵۰
0 خرید
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
پکیج ویژه عروس معالی آباد
پکیج ویژه عروس سالن زیبایی ملکه شب
%۵۰
0 خرید
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان