اسپا بدن٬ دست و پا
آرامشی دوباره با ماساژ کل بدن معالی آباد

آرامشی دوباره با ماساژ کل بدن

سالن زیبایی ملکه شب
%۵۰
۳۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
آرامش و رهایی از خستگی با ماساژ با روغن گیاهی زرهی

آرامش و رهایی از خستگی با ماساژ با...

سالن زیبایی تیهو
%۵۰
6
۳۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
چهره ای شاداب با ماساژ صورت عفیف آباد

چهره ای شاداب با ماساژ صورت

سالن زیبایی آرمانی
%۶۰
7
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
آرامشی عمیق با ماساژ درمانی معالی آباد

آرامشی عمیق با ماساژ درمانی

سالن زیبایی آرسی کلانتری
%۵۰
2
۳۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
آرامش عمیق با انوع ماساژ ذوالنوار شرقی

آرامش عمیق با انوع ماساژ

مرکز زیبایی و ماساژ مریلا
%۶۸
4
۴۸,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
ماساژ ریلکسی ذوالنوار شرقی

ماساژ ریلکسی

مرکز زیبایی و ماساژ مریلا
%۵۰
1
۳۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
آرامش و شادابی پوست با ماساژ صورت چهر راه آریا

آرامش و شادابی پوست با ماساژ صورت

سالن زیبایی درفام
%۶۰
3
۱۴,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
آرامش عمیق با انوع ماساژ فلکه گاز

آرامش عمیق با انوع ماساژ

سالن زیبایی الیزابت (نصیری زاده)
%۶۸
1
۴۸,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
پوستی جوان و شاداب با ماساژ صورت ذوالنوار شرقی

پوستی جوان و شاداب با ماساژ صورت

مرکز زیبایی و ماساژ مریلا
%۵۷
۱۵,۰۵۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان