خالبرداری
رفع خال و کک مک با دستگاه RF زرهی
رفع خال و کک مک با دستگاه RF مطب دکتر میرحامد زارع نی ریزی
%۷۷
148 خرید
۵,۷۵۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
خالبرداری با قلم کربونیزاسیون یونیک ایمان شمالی
خالبرداری با قلم کربونیزاسیون یونیک مطب دکتر شهلا پژوهش
%۶۰
74 خرید
۸,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
خالبرداری به روش جت پلاسما معالی آباد
خالبرداری به روش جت پلاسما مطب دکتر اسما ده بزرگی
%۷۰
40 خرید
۷,۵۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
زیبایی چهره با خالبرداری عفیف آباد
زیبایی چهره با خالبرداری کلینیک زیبایی٬لیزر و کاشت مو مارینا
%۹۰
473 خرید
۳,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان