خالبرداری
برداشتن خال و ضایعات پوستی با دستگاه پلکسر پلاسما بلوار عدالت
برداشتن خال و ضایعات پوستی با دستگاه پلکسر پلاسما درمانگاه ارژن
%۵۰
0 خرید
۱۵,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
برداشتن خال و ضایعات پوستی با دستگاه بیوتی پن بلوار زرهی
برداشتن خال و ضایعات پوستی با دستگاه بیوتی پن کلینیک رویا
%۷۵
6 خرید
۷,۵۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
خالبرداری و رفع کک و مک پاسداران
خالبرداری و رفع کک و مک مطب دکتر رفیعی
%۷۵
87 خرید
۵,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
رفع خال و کک مک با دستگاه RF آزادگان
رفع خال و کک مک با دستگاه RF مرکز پوست و لیزر درمانگاه نقش جهان
%۵۰
9 خرید
۵,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰ تومان
خالبرداری و رفع کک و مک ۳۰ متری سینما سعدی
خالبرداری و رفع کک و مک مطب دکتر زهرا خسروی
%۸۰
0 خرید
۴,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
خالبرداری با دستگاه پلکسر معالی آباد
خالبرداری با دستگاه پلکسر کلینیک اهورا (دکتر عسکری)
%۶۰
0 خرید
۱۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
خالبرداری با قلم کربونیزاسیون یونیک ایمان شمالی
خالبرداری با قلم کربونیزاسیون یونیک مطب دکتر شهلا پژوهش
%۶۰
130 خرید
۸,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
برداشتن خال و ضایعات پوستی با دستگاه پلکسر پلاس معالی آباد
برداشتن خال و ضایعات پوستی با دستگاه پلکسر پلاس دکتر نجمه قلزم
%۵۰
13 خرید
۱۵,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
رفع خال و کک مک با دستگاه RF زرهی
رفع خال و کک مک با دستگاه RF مطب دکتر میرحامد زارع نی ریزی
%۷۰
191 خرید
۱۰,۵۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
خالبرداری به روش جت پلاسما معالی آباد
خالبرداری به روش جت پلاسما مطب دکتر اسما ده بزرگی
%۷۰
54 خرید
۷,۵۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
برداشتن خال و ضایعات پوستی با دستگاه پلکسر پلاس معالی آباد
برداشتن خال و ضایعات پوستی با دستگاه پلکسر پلاس مطب دکتر جوانمردی
%۳۳
0 خرید
۱۰,۰۵۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
خالبرداری با دستگاه RF سرجیکال چهارراه هوابرد
خالبرداری با دستگاه RF سرجیکال مرکز زیبایی و لیزر لیلیان
%۶۰
0 خرید
۸,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان