زیورآلات و بدلیجات
گوشواره آویز گل

گوشواره آویز گل

%۳۰
۱۰,۵۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
دستبند آویز گل

دستبند آویز گل

%۳۲
۳,۷۴۰ تومان
۵,۵۰۰ تومان
گل گوش طرح سنگی

گل گوش طرح سنگی

%۳۰
8
۵,۲۵۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
دستبندهای چرمی  طرح دار

دستبندهای چرمی طرح دار

%۴۰
2
۴,۰۲۰ تومان
۶,۷۰۰ تومان
دستبند مهره ایی دو رنگ

دستبند مهره ایی دو رنگ

%۳۰
33
۴,۷۶۰ تومان
۶,۸۰۰ تومان
انگشترهای زیبا

انگشترهای زیبا

%۴۵
1
۳,۸۵۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
گوشواره طلایی طرح تاس

گوشواره طلایی طرح تاس

%۳۶
2
۱۶,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
گردنبند های طرح دار  زیبای نقره

گردنبند های طرح دار زیبای نقره

%۴۰
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
گردنبندهای نقره طرح اسم

گردنبندهای نقره طرح اسم

%۴۰
2
۹۰,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
گوشواره پروانه آویز اشکی

گوشواره پروانه آویز اشکی

%۳۰
۱۲,۶۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
دستبندهای منجوق رنگی چند ردیفی

دستبندهای منجوق رنگی چند ردیفی

%۲۸
7
۲,۸۸۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
گردنبند رو مانتویی طرح دار

گردنبند رو مانتویی طرح دار

%۴۰
2
۸,۱۰۰ تومان
۱۳,۵۰۰ تومان
گوشواره های نگین دار

گوشواره های نگین دار

%۴۰
۱۳,۲۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
النگو طلایی

النگو طلایی

%۳۵
3
۲,۳۴۰ تومان
۳,۶۰۰ تومان
دستبندهای چرمی طرح برجسته

دستبندهای چرمی طرح برجسته

%۴۴
۴,۴۸۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
گوشواره آویز برگ پشت الماسی

گوشواره آویز برگ پشت الماسی

%۳۰
۱۲,۶۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان
گوشواره فانتزی دخترونه

گوشواره فانتزی دخترونه

%۲۵
۱۹,۵۰۰ تومان
۲۶,۰۰۰ تومان
گیره روسری آویزدار

گیره روسری آویزدار

%۴۰
1
۳,۶۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
سنجاق چشم زخم نوزاد

سنجاق چشم زخم نوزاد

%۳۲
1
۳,۴۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
گل گوش پرنگین

گل گوش پرنگین

%۳۰
۲۳,۱۰۰ تومان
۳۳,۰۰۰ تومان
آویزهای زیبای ساعت

آویزهای زیبای ساعت

%۳۵
3
۵,۰۰۵ تومان
۷,۷۰۰ تومان
پیکسل سوزنی چرمی

پیکسل سوزنی چرمی

%۳۰
۲,۸۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
سنجاق سینه نقره ایی

سنجاق سینه نقره ایی

%۳۰
۵,۶۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
نیم ست نقره طرح پر

نیم ست نقره طرح پر

%۳۵
۱۵۹,۲۵۰ تومان
۲۴۵,۰۰۰ تومان
گوشواره حلقه ایی طرح الیزابت

گوشواره حلقه ایی طرح الیزابت

%۴۰
3
۳,۶۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
دستبند چوبی طرح دار

دستبند چوبی طرح دار

%۳۵
1
۴,۵۵۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
انگشتر نگینی

انگشتر نگینی

%۵۰
16
۴,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
انگشتر های بند انگشتی

انگشتر های بند انگشتی

%۷۰
28
۴,۵۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
گوشواره آویز نگین دار

گوشواره آویز نگین دار

%۳۵
3
۱۴,۹۵۰ تومان
۲۳,۰۰۰ تومان
دستبند مرغ آمین

دستبند مرغ آمین

%۴۰
3
۵,۱۰۰ تومان
۸,۵۰۰ تومان
گل گوش میخی نگین دار

گل گوش میخی نگین دار

%۶۰
12
۴,۸۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
دستبند سنگ طبیعی

دستبند سنگ طبیعی

%۴۰
6
۱۳,۲۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
دستبندهای طرح بافت چرمی

دستبندهای طرح بافت چرمی

%۵۵
12
۳,۶۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
نیم ست دخترونه طلایی

نیم ست دخترونه طلایی

%۳۵
۱۶,۹۰۰ تومان
۲۶,۰۰۰ تومان
گردنبند چوبی آویز چشمی

گردنبند چوبی آویز چشمی

%۲۶
۱۱,۱۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
دستبند رزین

دستبند رزین

%۳۸
1
۴,۹۶۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
پابند مهره ایی

پابند مهره ایی

%۳۸
1
۴,۹۶۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
سنجاق سینه آویزدار

سنجاق سینه آویزدار

%۳۰
3
۵,۶۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
گل گوش رنگی اسپورت

گل گوش رنگی اسپورت

%۶۰
11
۷,۶۰۰ تومان
۱۹,۰۰۰ تومان
گوشواره مرغ آمین

گوشواره مرغ آمین

%۳۸
1
۴,۹۶۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
دستبند مهره ایی زیبا

دستبند مهره ایی زیبا

%۳۰
۴,۸۳۰ تومان
۶,۹۰۰ تومان
سر کلیدی ساده

سر کلیدی ساده

%۳۵
۳,۹۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
آویزهای ساعت

آویزهای ساعت

%۳۰
6
۴,۹۰۰ تومان
۷,۰۰۰ تومان
گوشواره آویز طرح جغد

گوشواره آویز طرح جغد

%۳۰
۱۷,۵۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
گوشواره های منگوله ایی ابریشمی

گوشواره های منگوله ایی ابریشمی

%۴۰
2
۹,۶۰۰ تومان
۱۶,۰۰۰ تومان
ست دستبافت صدفی

ست دستبافت صدفی

%۴۵
۲۲,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
دستبندهای چرمی  طرح دار

دستبندهای چرمی طرح دار

%۵۵
5
۳,۶۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
سرویس آویز یاقوتی

سرویس آویز یاقوتی

%۵۰
۶۴,۰۰۰ تومان
۱۲۸,۰۰۰ تومان
دستبند چرم طرح دار

دستبند چرم طرح دار

%۴۲
3
۳,۴۸۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان
گوشواره میخی نگینی

گوشواره میخی نگینی

%۳۰
۲۰,۳۰۰ تومان
۲۹,۰۰۰ تومان