کاهش سایز موضعی با دستگاه کویتیشن
مرکز مشاوره تغذیه و رژیم
49 خرید انجام شده است.
ثانیه دقیقه ساعت روز
%۶۰
۱۰۰,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
لاغری و تناسب اندام
کاهش سایز موضعی با دستگاه کویتیشن بلوار بعثت
کاهش سایز موضعی با دستگاه کویتیشن مرکز مشاوره تغذیه و رژیم
%۶۰
49 خرید
۴۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
کاهش سایز شکم و پهلو با پیشرفته ترین دستگاه RF بلوار بعثت
کاهش سایز شکم و پهلو با پیشرفته ترین دستگاه RF مرکز مشاوره تغذیه و رژیم
%۵۶
20 خرید
۵۹,۴۰۰ تومان
۱۳۵,۰۰۰ تومان
آنالیز ترکیبات بدن با دستگاه QRMA خیابان اردیبهشت
آنالیز ترکیبات بدن با دستگاه QRMA مرکز مشاوره تغذیه نعمت الهی
%۳۰
6 خرید
۳۸,۵۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
اندامی زیبا با کرایولیپولیز معالی آباد
اندامی زیبا با کرایولیپولیز دکتر نجمه قلزم
%۷۰
57 خرید
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
 لاغری موضعی با دستگاه خیابان قصرالدشت
لاغری موضعی با دستگاه مرکز سلامت و آنالیز مخابرات
%۸۰
32 خرید
۱۲,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
تناسب اندام با ارائه رژیم غذایی خیابان اردیبهشت
تناسب اندام با ارائه رژیم غذایی مرکز مشاوره تغذیه نعمت الهی
%۵۰
0 خرید
۲۰,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
تعیین جنسیت فرزند شما با رژیم غذایی خیابان اردیبهشت
تعیین جنسیت فرزند شما با رژیم غذایی مرکز مشاوره تغذیه نعمت الهی
%۳۰
0 خرید
۱۴۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
درمان چاقی موضعی با دستگاه اندرمولوژی بلوار بعثت
درمان چاقی موضعی با دستگاه اندرمولوژی مرکز مشاوره تغذیه و رژیم
%۶۲
51 خرید
۴۰,۶۶۰ تومان
۱۰۷,۰۰۰ تومان
آنالیز ترکیبات بدن توسط دستگاه خیابان قصرالدشت
آنالیز ترکیبات بدن توسط دستگاه مرکز سلامت و آنالیز مخابرات
%۵۰
27 خرید
۲۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
درمان سلولیت و کاهش چربی موضعی با دستگاه کویتیشن و RF قصردشت
درمان سلولیت و کاهش چربی موضعی با دستگاه کویتیشن و RF کلینیک تغذیه و رژیم درمانی سارای
%۵۰
0 خرید
۲۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
مشاوره تغذیه و رژیم درمانی قصردشت
مشاوره تغذیه و رژیم درمانی کلینیک تغذیه و رژیم درمانی سارای
%۳۰
2 خرید
۲۱,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
اندامی زیبا و سالم با مشاور تغذیه ای خیابان قصرالدشت
اندامی زیبا و سالم با مشاور تغذیه ای مرکز سلامت و آنالیز مخابرات
%۵۰
4 خرید
۴۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
ارائه برنامه حرکات اصلاحی خیابان قصرالدشت
ارائه برنامه حرکات اصلاحی مرکز سلامت و آنالیز مخابرات
%۵۰
6 خرید
۲۵,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان