فلوراید تراپی و فیشورسیلانت کودکان
کلینیک دندانپزشکی سپیده
قصرالدشت
1 خرید انجام شده است.
ثانیه دقیقه ساعت روز
%۵۰
۵۱,۰۰۰ تومان ۲۵,۵۰۰ تومان
سلامت دهان و دندان
دندانی زیبا و سالم با پر کردن دندان با مواد آمالگام و کامپوزیت نوری قصرالدشت
دندانی زیبا و سالم با پر کردن دندان با مواد آمالگام و کامپوزیت نوری کلینیک دندانپزشکی سپیده
%۲۰
0 خرید
۱۰۰,۸۰۰ تومان
۱۲۶,۰۰۰ تومان
دندان سفید و درخشان با بلیچینگ(هر دو فک) سی متری سینما سعدی
دندان سفید و درخشان با بلیچینگ(هر دو فک) دکتر سارا حق دوست
%۵۵
40 خرید
۳۹۶,۰۰۰ تومان
۸۸۰,۰۰۰ تومان
تخفیف ویژه کشیدن دندان قصردشت
تخفیف ویژه کشیدن دندان درمانگاه عمومی تخصصی مروارید
%۳۳
0 خرید
۴۰,۲۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
فلوراید تراپی و فیشورسیلانت کودکان قصرالدشت
فلوراید تراپی و فیشورسیلانت کودکان کلینیک دندانپزشکی سپیده
%۵۰
1 خرید
۲۵,۵۰۰ تومان
۵۱,۰۰۰ تومان
عصب کشی و ترمیم ریشه دندان فرهنگ شهر
عصب کشی و ترمیم ریشه دندان مطب دکتر کوثر شفائیان
%۵۵
57 خرید
۸۳,۲۵۰ تومان
۱۸۵,۰۰۰ تومان
تخفیف ویژه کشیدن دندان قصرالدشت
تخفیف ویژه کشیدن دندان کلینیک دندانپزشکی سپیده
%۲۳
0 خرید
۴۰,۰۴۰ تومان
۵۲,۰۰۰ تومان
بستن فاصله ی دندان با کامپوزیت همرنگ فرهنگ شهر
بستن فاصله ی دندان با کامپوزیت همرنگ مطب دکتر کوثر شفائیان
%۵۲
5 خرید
۱۸۲,۴۰۰ تومان
۳۸۰,۰۰۰ تومان
پر کردن دندان با مواد انگلیسی فرهنگ شهر
پر کردن دندان با مواد انگلیسی مطب دکتر کوثر شفائیان
%۵۴
90 خرید
۷۸,۲۰۰ تومان
۱۷۰,۰۰۰ تومان
فیسینگ طراحی لبخند با ونیر کامپوزیت امریکایی فرهنگ شهر
فیسینگ طراحی لبخند با ونیر کامپوزیت امریکایی مطب دکتر کوثر شفائیان
%۵۴
32 خرید
۲۵۳,۰۰۰ تومان
۵۵۰,۰۰۰ تومان
با  عصب کشی از دندان درد خداحافظی کنید قصردشت
با عصب کشی از دندان درد خداحافظی کنید درمانگاه عمومی تخصصی مروارید
%۱۵
0 خرید
۲۸۰,۵۰۰ تومان
۳۳۰,۰۰۰ تومان
جرم گیری و بروساژ با خمیر سفید کننده(دو فک) فرهنگ شهر
جرم گیری و بروساژ با خمیر سفید کننده(دو فک) مطب دکتر کوثر شفائیان
%۵۳
71 خرید
۸۹,۳۰۰ تومان
۱۹۰,۰۰۰ تومان
رهایی از درد دندان با عصب کشی شهرک گلستان
رهایی از درد دندان با عصب کشی کلینیک دندانپزشکی پرتو
%۲۹
1 خرید
۲۴۸,۵۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
جرم گیری دندان و بروساژ سی متری سینما سعدی
جرم گیری دندان و بروساژ دکتر سارا حق دوست
%۴۸
34 خرید
۹۶,۲۰۰ تومان
۱۸۵,۰۰۰ تومان