تجهیزات شبکه و تلفن
کابل شبکه (Ethernet)

کابل شبکه (Ethernet)

%۴۰
57
۳,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰ تومان
تبدیل ۱ به ۲ تلفن

تبدیل ۱ به ۲ تلفن

%۴۰
6
۹۰۰ تومان
۱,۵۰۰ تومان