لیفت و لمینت مژه
سالن زیبایی رنگ قلم ( پونه )
زرهی
127 خرید انجام شده است.
ثانیه دقیقه ساعت روز
%۶۵
۲۶۰,۰۰۰ تومان ۹۱,۰۰۰ تومان
کاشت مژه
کاشت مژه خیابان فلاحی

کاشت مژه

سالن زیبایی گلها
%۶۰
150
۳۴,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
کاشت مژه بوته ای فلکه احسان

کاشت مژه بوته ای

سالن زیبایی آنا( آناهیتا)
%۶۶
234
۳۴,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
مژه هایی زیبا با کاشت و لیفت و لمینت مژه معالی آباد

مژه هایی زیبا با کاشت و لیفت و لمین...

سالن زیبایی فریماه
%۶۰
۳۴,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
کاشت مژه شاخه ای و بوته ای قدوسی غربی.نبش محلاتی

کاشت مژه شاخه ای و بوته ای

سالن زیبایی فرشیده
%۶۰
10
۳۴,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
چشمانی زیبا با کاشت مژه بوته ای زرهی

چشمانی زیبا با کاشت مژه بوته ای

سالن زیبایی تیهو
%۶۰
2
۳۴,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
کاشت مژه بوته ای زرهی

کاشت مژه بوته ای

سالن زیبایی دنیای آرایش ( سیمی)
%۶۰
۳۴,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
کاشت مژه عفیف آباد

کاشت مژه

سالن زیبایی کالیپسن ( منصوری)
%۶۰
۳۴,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
چشمان زیبا با لیفت و لمینت مژه قدوسی غربی.نبش محلاتی

چشمان زیبا با لیفت و لمینت مژه

سالن زیبایی فرشیده
%۶۵
6
۹۱,۰۰۰ تومان
۲۶۰,۰۰۰ تومان
لیفت و لمینت مژه ابتداي باهنر جنوبي

لیفت و لمینت مژه

سالن زیبایی شان دهقان
%۶۳
6
۹۲,۵۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
لیفت و لمینت مژه رحمت آباد

لیفت و لمینت مژه

سالن زیبایی آرتا طیفوری
%۶۵
7
۹۱,۰۰۰ تومان
۲۶۰,۰۰۰ تومان
کاشت مژه شاخه ای و بوته ای رحمت آباد

کاشت مژه شاخه ای و بوته ای

سالن زیبایی آرتا طیفوری
%۶۰
59
۳۴,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
لیفت و لمینت مژه زرهی

لیفت و لمینت مژه

سالن زیبایی رنگ قلم ( پونه )
%۶۵
127
۹۱,۰۰۰ تومان
۲۶۰,۰۰۰ تومان
چشمانی جذاب باکاشت مژه بوته ای ستارخان

چشمانی جذاب باکاشت مژه بوته ای

سالن زیبایی مهشید
%۶۰
۳۴,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
کاشت مژه بوته ای معالی آباد

کاشت مژه بوته ای

سالن زیبایی پریاسان
%۶۰
۳۴,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
جذابیت چشمها با لیفت و لمینت مژه بلوار بعثت

جذابیت چشمها با لیفت و لمینت مژه

سالن زیبایی مریم مظفری
%۶۳
2
۹۲,۵۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
چشمانی جذاب با کاشت مژه بوته ای رحمت آباد

چشمانی جذاب با کاشت مژه بوته ای

سالن زیبایی آی نور
%۶۰
۳۴,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
کاشت مژه بوته ای و شاخه ای بلوار بعثت

کاشت مژه بوته ای و شاخه ای

سالن زیبایی مریم مظفری
%۶۰
77
۳۴,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
کاشت مژه کلبه

کاشت مژه

سالن زیبایی ملکه ماه
%۶۰
۳۴,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
چشمانی جذاب با کاشت مژه بوته ای شهید آقایی

چشمانی جذاب با کاشت مژه بوته ای

سالن زیبایی افسانه ناخن
%۶۰
1
۳۴,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
مژه هایی پرپشت و زیبا با کاشت مژه بوته ای چهر راه آریا

مژه هایی پرپشت و زیبا با کاشت مژه ب...

سالن زیبایی درفام
%۶۰
۳۴,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
لیفت و لمینت مژه شهید آقایی

لیفت و لمینت مژه

سالن زیبایی افسانه ناخن
%۶۵
5
۹۱,۰۰۰ تومان
۲۶۰,۰۰۰ تومان
چشمانی جذاب باکاشت مژه بوته ای بلوار بعثت

چشمانی جذاب باکاشت مژه بوته ای

سالن زیبایی حوض نقاشی
%۶۰
۳۴,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
چشمانی جذاب با کاشت مژه بوته ای صدرا

چشمانی جذاب با کاشت مژه بوته ای

سالن زیبایی نلی
%۶۰
7
۳۴,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان
کاشت مژه ملاصدرا

کاشت مژه

سالن زیبایی تیدا ( نازنین)
%۶۰
3
۳۴,۰۰۰ تومان
۸۵,۰۰۰ تومان