ویتامینه و کراتینه مو
کراتینه تخصصی مو عفیف آباد

کراتینه تخصصی مو

سالن زیبایی سمیرا بیوتی
%۶۰
7
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
موهایی صاف و لخت با کراتینه مو زرهی

موهایی صاف و لخت با کراتینه مو

سالن زیبایی میس اسمارت
%۶۲
۱۷۱,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
موهایی شاداب با ویتامینه مو عفیف آباد

موهایی شاداب با ویتامینه مو

سالن زیبایی کالیپسن ( منصوری)
%۴۰
4
۳۰,۰۰۰ تومان
۵۰,۰۰۰ تومان
کراتینه مو همراه با لختی مو ستارخان

کراتینه مو همراه با لختی مو

سالن زیبایی آسوریک پورمحمد
%۶۸
87
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
کراتینه و ویتامینه تخصصی مو بلوار بعثت

کراتینه و ویتامینه تخصصی مو

سالن زیبایی دنیای آرایش سبوکی
%۶۰
10
۱۸,۰۰۰ تومان
۴۵,۰۰۰ تومان
موهایی سالم و شاداب با بوتاکس مو عفیف آباد

موهایی سالم و شاداب با بوتاکس مو

سالن زیبایی کالیپسن ( منصوری)
%۴۲
9
۶۹,۶۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
موهایی زیبا و سالم با بوتاکس مو سینما سعدی

موهایی زیبا و سالم با بوتاکس مو

سالن عروس سونیا یزدانی
%۴۲
2
۶۹,۶۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
کراتینه تخصصی مو بلوار بعثت

کراتینه تخصصی مو

سالن زیبایی مریم مظفری
%۶۲
1
۱۷۱,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
کراتینه تخصصی مو رحمت آباد

کراتینه تخصصی مو

سالن زیبایی آرتا طیفوری
%۶۲
124
۱۷۱,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
موهای نرم و لطیف با کراتینه ابتداي باهنر جنوبي

موهای نرم و لطیف با کراتینه

سالن زیبایی شان دهقان
%۶۰
6
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
صاف کردن مو با روش ژاپنی رحمت آباد

صاف کردن مو با روش ژاپنی

سالن زیبایی آرتا طیفوری
%۴۵
66
۳۳۰,۰۰۰ تومان
۶۰۰,۰۰۰ تومان
موهایی صاف و لخت با کراتینه مو عفیف آباد

موهایی صاف و لخت با کراتینه مو

سالن زیبایی کالیپسن ( منصوری)
%۶۲
8
۱۷۱,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
موهای نرم و لطیف با کراتینه و صافی مو سینما سعدی

موهای نرم و لطیف با کراتینه و صافی...

سالن زیبایی پریوش
%۵۵
20
۲۰۲,۵۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
فر مو تخصصی ملاصدرا

فر مو تخصصی

سالن زیبایی شعله بانو غریب
%۵۰
23
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
فر تخصصی مو فلکه احسان

فر تخصصی مو

سالن زیبایی آنا( آناهیتا)
%۵۰
10
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
موهایی صاف و لخت با کراتینه مو ستارخان

موهایی صاف و لخت با کراتینه مو

سالن زیبایی مهشید
%۶۱
1
۱۷۵,۵۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
موهایی لخت و صاف با کراتینه مو سینما سعدی

موهایی لخت و صاف با کراتینه مو

سالن عروس سونیا یزدانی
%۶۲
2
۱۷۱,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
کراتینه تخصصی مو ملاصدرا

کراتینه تخصصی مو

سالن زیبایی شعله بانو غریب
%۶۲
6
۱۷۱,۰۰۰ تومان
۴۵۰,۰۰۰ تومان
کراتینه تخصصی مو ملاصدرا

کراتینه تخصصی مو

سالن زیبایی هستی
%۶۸
1
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان