ابزار اندازه گیری و رسم
خط کش ژله ای ساده 20 سانتی متری

خط کش ژله ای ساده 20 سانتی متری

%۴۰
98
۱,۲۰۰ تومان
۲,۰۰۰ تومان
خط کش ژله ای شابلون دار

خط کش ژله ای شابلون دار

%۴۰
70
۱,۱۴۰ تومان
۱,۹۰۰ تومان
خط کش فلزی شابلون دار

خط کش فلزی شابلون دار

%۵۰
1
۱,۲۵۰ تومان
۲,۵۰۰ تومان
خط کش تاشو

خط کش تاشو

%۴۰
۱,۵۰۰ تومان
۲,۵۰۰ تومان
نقاله ژله ای

نقاله ژله ای

%۵۰
۵۰۰ تومان
۱,۰۰۰ تومان