تخفیف های خدمات تفریحی

یک ساعت هیجان و بازی کودکانه عفیف آباد

یک ساعت هیجان و بازی کودکانه

خانه بازی لی لی
%۶۰
204
۶,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
لذت از مکانی خوش آب و هوا برای گذران تعطیلات شش پیر

لذت از مکانی خوش آب و هوا برای گذرا...

منطقه توریستی شش پیر
%۶۵
13
۱۲,۲۵۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
ترس و هيجان در شهربازی لونا پارک دروازه قرآن

ترس و هيجان در شهربازی لونا پارک

شهربازی لونا پارک(حریم وحشت)
%۵۰
90
۳,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰ تومان